Søg
 

Organisation

Her på siden kan du læse mere om Programmet for Fremtidens SUH samt finde kontaktoplysninger på medarbejdere i programmet.

Fremtidens SUH er navnet på det program, der understøtter alle aktiviteter i forbindelse med indflytningen i det nye hospitalsbyggeri i Køge. Programmet bemandes af et programsekretariat og ledes af teamleder Maja Nyby Andersen.

Programmet er opdelt i fire delprojekter.
 

Delprojekt 1: Rokade

Dette delprojekt rummer dels den fysiske planlægningsproces i byggeriet, som er forankret i styregruppen for byggeriet, dels Generalplanen for Roskilde. Dette delprojekt i programmet har derfor til formål at sikre koordinering de to imellem. 
 

Delprojekt 2: Forandring

Omhandler det kultur- og forandringsarbejde, der skal gå forud for en vellykket indflytning i det nye hospital. Projektet består af tre dele:
 
  • Kulturforandring og organisationsudvikling
  • Centralt forberedelsesarbejde i form af parathedsgrupper
  • Decentralt forberedelsesarbejde i den enkelte afdeling

Delprojekt 3: Flytning

Projektet omhandler alt det, der vedrører den fysiske indflytning i det nye hospital. Den første indflytning gennemføres i august 2022 og foregår i tæt samarbejde med flyttespecialister. Projektet omfatter:
  • Flytteplanlægning og -koordinering i dialog på tværs af hospitalets afdelinger og enheder
  • Udarbejdelse af aktiviteter, værktøjer og materiale til brug i de enkelte afdelinger og funktioner, der skal flytte
  • Strategi, flytteberedskab og aktiveringsplaner
 

Delprojekt 4: Driftseffektivisering og Økonomi

Dette projekt handler om identifikation af udgifter til forandringsarbejde, flytteopgaver samt driftsudgifter i det nye hospital.  

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til projektets nøglepersoner. Du kan også kontakte sekretariatet for Fremtidens SUH på mailen fsuh@regionsjaelland.dk

Oprettet
28.01.20
Opdateret
13.07.21
Link til denne side: