Søg
 

Organisation

Her på siden kan du læse mere om Programmet for Fremtidens SUH samt finde kontaktoplysninger på medarbejdere i programmet.

Fremtidens SUH er navnet på det program, der understøtter alle aktiviteter i forbindelse med indflytningen i det nye hospitalsbyggeri i Køge. Programmet bemandes af et programsekretariat og ledes af teamleder Maja Nyby Andersen.

Programmet er opdelt i fire delprojekter.
 

Delprojekt 1: Rokade

Dette delprojekt rummer dels den fysiske planlægningsproces i byggeriet, som er forankret i styregruppen for byggeriet, dels Generalplanen for Roskilde. Dette delprojekt i programmet har derfor til formål at sikre koordinering de to imellem. 
 

Delprojekt 2: Forandring

Omhandler det kultur- og forandringsarbejde, der skal gå forud for en vellykket indflytning i det nye hospital. Projektet består af tre dele:
 
  • Kulturforandring og organisationsudvikling
  • Centralt forberedelsesarbejde i form af parathedsgrupper
  • Decentralt forberedelsesarbejde i den enkelte afdeling

Delprojekt 3: Flytning

Projektet omhandler alt det, der vedrører den fysiske indflytning i det nye hospital, herunder udarbejdelse af konkrete redskaber til brug i de enkelte afdelinger og funktioner samt gennemførelse af selve flytningen.
 

Delprojekt 4: Gevinstrealisering

Dette projekt handler består af 2 dele. Den ene del handler om sikring af, at der i byggeriet er tænkt på driftsbesparende løsninger, og at disse reelt medfører besparelser. Den anden del handler om identifikation af udgifter til forandringsarbejde, flytteopgaver samt driftsudgifter i det nye hospital.  

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til projektets nøglepersoner.

Oprettet
28.01.20
Opdateret
26.02.20
Link til denne side: