Søg
 

Aflevering af den første bygning på nyt SUH udskydes

Meddelelse fra Region Sjælland 5-9-2022: Afleveringen af den nye sengebygning ændres til slutningen af oktober, men vil ikke have indflydelse på de øvrige delprojekter i det samlede byggeri.

​I fløj R i den nye del af Sjællands Universitetshospital i Køge arbejdes der fortsat med at blive klar til at overdrage sengebygningen til hospitalets drift. 

Det er dog endnu ikke lykkedes totalentreprenøren at nå frem til et stadie på bygningen, hvor en ibrugtagningstilladelse har kunnet opnås.

Derudover mangler entreprenøren fortsat justering og tilretning af it-netværket, som er en helt grundlæggende forudsætning for, at nogle af de patientkritiske anlæg (fx patientkald og hjertestopkald) kan blive klar til drift.

Derfor er entreprenørens aflevering flyttet til den 28. oktober 2022.

- Det skal være trygt og sikkert for patienterne at flytte ind. Derfor ser vi os desværre nødsaget til at udskyde overdragelsen til drift endnu en gang, fortæller projektdirektør Helle Gaub.

Patientflytning udskydes også

Siden midt i august har hospitalet haft adgang til bygningen og har forsøgt at påbegynde de opgaver, som ligger forud for flytningen af patienter. De aktiviteter er dog umulige at gennemføre, før de kritiske anlæg er etablerede og testede.

Det betyder, at den såkaldte aktiveringsplan og den efterfølgende flytning af patienterne ligeledes udskydes til første kvartal 2023. 

Vi forventer fortsat, at den sidste af sengebygningerne kan være afsluttet i fjerde kvartal 2025. 

Den ændrede aflevering vil ikke have indflydelse på de øvrige delprojekter i det samlede byggeri. 
Oprettet
06.09.22
Opdateret
06.09.22
Link til denne side: