Søg
 

Vores forberedelse

Fra 2019 til 2025 skal vi sammen forberede indflytningen og ibrugtagningen af det nye hospitalsbyggeri i Køge.Forberedelsen består af en central og decentral del. Den centrale del sker som udgangspunkt via parathedsgrupperne.

En parathedsgruppe skal sikre, at alle relevante nye arbejdsgange bliver defineret og beskrevet på et overordnet niveau. Det er også parathedsgruppen, der udarbejder materiale til den flyttekuffert, som den enkelte afdeling får udleveret.

Flyttekufferten indeholder materiale, som afdelingen skal bruge til sin egen forberedelse forud for indflytningen i det nye hospital. Materialet i flyttekufferten er et element i den decentrale forberedelse i den enkelte afdeling. Derudover vil afdelingen også skulle arbejde med 1:1 mock-up af hospitalet og virtual reality.

Her på siden kan du læse mere om forberedelserne af indflytningen i det nye hospital samt finde relevante oplysninger og materialer.

Parathedsgrupper

Parathedsgrupperne er en vigtig del af det forberedende arbejde til indflytningen i de nye bygninger.

Driftsprincipper: De 7 største forandringer

Med nye bygninger og ny teknologi kommer også nye måder at arbejde på. Her er de 7 største forandringer for den daglige drift.

​Byggeriets koncepter

Region Sjællands nye hospitalsbyggeri i Køge er baseret på 13 koncepter. Dem kan du læse mere om her.

Oprettet
28.01.20
Opdateret
20.02.20
Link til denne side:

Afdelingens flyttekuffert:

I slutningen af 2020 kan du her på siden finde relevant materiale i forbindelse med forberedelsen af din afdelings indflytning i det nye hospital.

Træning og uddannelse:

I slutningen af 2020 kan du her på siden finde relevant træningsmateriale samt overblik over uddannelsestilbud i forbindelse med din afdelings indflytning i det nye hospital.