Søg
 

Flytning

Indflytningen ind i Fremtidens SUH sker i tre etaper fra 2022 til 2026. Afdelinger og funktioner, der flytter, får løbende sparring og værktøjer til deres flytteforberedelse.

 
Programsekretariatets flyttespor

Flyttesporet arbejder med alle de opgaver, der vedrører den fysiske indflytning i det nye hospital. Opgaverne ombefatter flytteplanlægning og –koordinering – fx flytteplaner, aktiveringsplaner og flytteberedskab; dialog på tværs af hospitalets afdelinger og enheder; udarbejdelse af værktøjer, materiale og strategi; samt afvikling af aktiviteter og møder med de flyttende afdelinger og funktioner.

Flyttesporet har en stor samarbejdsflade på tværs af hospitalets enheder for at sikre praktiske og tekniske løsninger i overgangen fra gamle til nye bygninger, såvel som for at sikre en høj grad af patientsikkerhed og et godt arbejdsmiljø i flytteprocessen. Nogle af de enheder, vi samarbejder med, er fx Driftsafdelingen, Koncern IT, Medicoteknik og enhederne i Staben.

Flytningerne er inddelt i tre overordnede flytteetaper: 2022, 2023-2026 og 2026 - men med mindre flytninger derimellem, herunder flytningen ind i et nyt nødstrømsanlæg og fjernkølecentral (2021), en ny varemodtagelse (2022) og en ny sterilcentral (2023). Fra den første til den sidste indflytning i de nye hospitalsbygninger flytter dermed en lang række af sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, operationsstuer og supportfunktioner.

Som klinisk afdeling eller laboratorie er det de tre overordnede flytteetaper, man bør orientere sig efter.

Læs mere

På undersiderne kan du blandt andet blive klogere på de enkeltvise flytninger, få et overblik over de afdelinger og funktioner, der flytter, samt læse om vores flytterådgiver, Health Care Relocations, der også hjælper med de fysiske flytninger. På undersiden Flyttepakken kan du desuden finde flytterelevant materiale, fx værktøjer, informationsmateriale, skabeloner og instrukser (under løbende opdatering).

Overblik over flytningerne


Klik på grafikken for en større version.
 

 

 

Oprettet
28.01.20
Opdateret
16.12.21
Link til denne side: