Søg
 

De nye bygninger

Projekt Universitetshospital Køge er navnet på det byggeprojekt, der skal medvirke til at skabe rammerne for Sjællands Universitetshospital.Hospitalet skal modtage patienter fra hele regionen til specialiseret behandling. Derudover skal det understøtte behandlingstilbud og faglig udvikling på de øvrige hospitaler i regionen.
Sjællands Universitetshospital giver regionen styrke og volumen til at understøtte forskning, læring og innovation. Det er en enestående chance for at nytænke et universitetshospitals rolle regionalt, nationalt og internationalt. Læs mere om byggeriet på byggeriets hjemmeside.
 

Fleksibel tilpasning til den enkelte patient

Fokus på patientens helbredsproblem stiller krav til fleksibel tilpasning af tilbuddet til den enkelte patient. Hospitalets samlede kompetencer skal kunne stilles til rådighed for patienten, men patienterne skal også have mulighed for selv at tage ansvar for egen pleje og behandling i den udstrækning, de magter det.
 
De fysiske rammer skal give mulighed for dette. De fysiske rammer skal også understøtte samarbejde på tværs af faglighed, speciale, geografi og sektor. Det er afgørende at lette overgangen for patienter og pårørende fra hospital til hjem og vice versa.
 
Samtidigt skal personalets kompetencer og tid bruges bedst muligt, med henblik på at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Video og billeder af byggeriet

Sjællands Universitetshospital i Køge opføres i fokuserede etaper. Disse etaper vil hver især forbedre og udvide det eksisterende hospital.

Oprettet
28.01.20
Opdateret
01.09.22
Link til denne side: