Søg
 

Forandring

Frem mod 2026 skal vi sammen forberede indflytningen og ibrugtagningen af det nye hospitalsbyggeri i Køge.Forberedelsen består af både tværgående og afdelingsspecifikt parathedsarbejde. Parathedsarbejdet er alt det, der ikke handler om at forberede den fysiske flytning, men om at kunne løse kerneopgaven i de nye rammer.

Det tværgående parathedsarbejde sker som udgangspunkt via parathedsgrupperne.

En parathedsgruppe består af en bred repræsentation af faggrupper, som identificerer alle relevante nye forandringer og arbejdsflows og beskriver dem på et overordnet niveau. Parathedsgruppen kommer også med anbefalinger, som er vigtige for afdelingerne at få drøftet forud for deres indflytning.

Det afdelingsspecifikke parathedsarbejde omfatter det arbejde, der skal foregå i de enkelte afsnit og afdelinger frem mod indflytningen for at blive klar til at tage de nye rammer i brug. Det handler om at udvikle og beskrive nye arbejdsgange, men det handler også om organisationsudvikling, kultur og trivsel.

Her på siden kan du finde information om de mange nye forandringer samt værktøjer og redskaber, som kan hjælpe jer undervejs i forandringsprocessen.  

Parathedsgrupper

Parathedsgrupperne er en vigtig del af det forberedende arbejde til indflytningen i de nye bygninger.

Forandringspakke

Forandringspakken rummer materialer, der hjælper med forberedelserne på afdelinger og afsnit frem mod flytningen.

Film: Intro til de nye rammer

Her er syv små film, der fortæller om indretning og koncepter for det fremtidige hospital.

Driftsprincipper: De 7 største forandringer

Med nye bygninger og ny teknologi kommer også nye måder at arbejde på. Her er de 7 største forandringer for den daglige drift.

​Byggeriets koncepter

Region Sjællands nye hospitalsbyggeri i Køge er baseret på 13 koncepter. Dem kan du læse mere om her.

Oprettet
28.01.20
Opdateret
18.05.22
Link til denne side: