Søg
 

Spørgsmål og svar

De oftest stillede spørgsmål i forbindelse med forandring og flytning – også kaldet Frequently Asked Questions, FAQ – finder du svar på her.

Forandringsarbejdet og selve flytningen medfører mange spørgsmål. Her på siden er der mulighed for at få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål, der relaterer sig til indflytningen i de nye bygninger i 2023. De er opdelt i flytte- og forandringsspørgsmål, og siden opdateres løbende med nye spørgsmål og svar. Der er mulighed for at læse mere om de enkelte emner i forandringskataloget, der beskriver de store forandringer, der følger af det nye byggeri. Forandringskataloget findes her.

​Flytning

Hvornår skal vi flytte?

Flytteugen for de afdelinger, der skal flytte ind i fløj R i 2023, forventes at finde sted i første kvartal. Indflytningsdagene - det vil sige de dage, hvor vi flytter udstyr og patienter ind i den nye bygning - er ikke fastlagt endnu.

Konkrete flytteplaner og datoer for indflytningen i de øvrige bygninger, fx laboratoriebygningen og de kommende senge- og behandlingsbygninger, er ikke fastlagt endnu.  

Hvor skal vi bo?

Nederst på denne side er der mulighed for at se en video, der gennemgår placeringen af afdelinger og afsnit i den nye fløj R. Der er også mulighed for at se en foreløbig plan for placeringen af afdelingernes senge fra 2026. Planen er ikke endelig, og der vil komme ændringer frem mod 2026.   

Bliver der mulighed for at se/besøge/træne i de nye rammer forud for indflytningen?

Ja, der bliver mulighed for både besøg og træning i de nye bygninger, inden de bliver taget i brug. Planlægningen af den specifikke træning sker i samarbejde med hver afdeling.   

Hvor meget skal vi selv flytte?

Som udgangspunkt skal afdelingerne ikke selv flytte inventar, udstyr mv. Der er indgået aftaler med et flyttefirma og leverandører. De står for at flytte alt, hvad der skal flyttes i afdelingen.   

Skal vi selv flytte vores patienter?

Alle patienter skal transporteres af SUH’s personale for at sikre patientsikkerheden. Staben udarbejder i samarbejde med afdelingerne og den canadiske flytterådgiver en plan for flytningen af alle patienter.

Skal vi flytte alt vores udstyr med?

Som udgangspunkt skal alt eksisterende udstyr genbruges, og det skal derfor flyttes med. Der kan dog være udstyr eller inventar, som det af den ene eller anden årsag ikke giver mening at flytte med. Dette afklares på de flyttemøder, der afholdes med afdelingerne frem mod flytningen.

Skal vi indkøbe nye møbler?

Som udgangspunkt skal alle møbler genbruges. Har afdelingen allerede et eksisterende behov for indkøb skal det ske efter det gældende møbelkatalog for det nye byggeri. Afdelingerne får særskilt information om dette.   

Hvem kan jeg spørge, hvis jeg vil vide mere om flytningen?

Alle de flyttende afdelinger har udpeget flyttekoordinatorer, som har den nyeste information vedrørende flytningen. Ved du ikke, hvem din flyttekoordinator er, kan du spørge din leder. Du kan også altid kontakte programsekretariatet for Fremtidens SUH. Kontaktinformation findes her.

Forandring

8-9-2022: Hvorfor er der ikke gennemstiksskabe på Intensivafsnittets patientstuer? 

Der er ikke gennemstiksskabe på Intensivafsnittets patientstuer pga. røntgenafskærmning. Det har været et krav fra brugerne, at der skal kunne foretages billeddiagnostiske undersøgelser på stuen. Det kræver, at der er bly i alle vægge, og det kan ikke laves, hvis der er gennemstiksskabe.

24-6-2022: Hvor skal jeg klæde om?

     

Omklædningsrum under fløj R vil blive taget i brug nogle uger efter indflytningen og er primært for personale i fløj R. Personalet vil få tildelt eget omklædningsskab. Indtil de nye omklædningsrum tages i brug, skal de eksisterende omklædningsrum fortsat benyttes, ligesom den eksisterende tøjudlevering også skal bruges. Driftsafdelingen vil informere nærmere om det praktiske.

10-6-2022: Kan jeg komme på rundvisning i fløj R selvom min afdeling ikke flytter?

     

Medarbejdere, der fra indflytningen i 2022 har arbejdsgange, de skal udføre i​ fløj R, fx tage blodprøver, hente og bringe patienter til operation osv., kan melde sig til en rundvisning i fløj R.

Rundvisningen varer cirka en time, og de starter alle kl. 14. De kan bookes tirsdag, onsdag og torsdag i udvalgte uger fra den 17. august og frem til den 29. september. Man kan tilmelde sig rundvisningen via Kompetenceportalen under FSUH læringsmiljøerne, samme sted man tilgår oplæringsmaterialet.

Rundvisningen er beregnet til medarbejdere, der får arbejdsgange i fløj R fra oktober 2022, som kræver, at man kan finde rundt i bygningen. Inden du tilmelder sig en rundvisning anbefales det, at du aftaler med din leder, hvad der passer ind med fremmødet og får afstemt, om denne rundvisning er for dig.

Medarbejdere, der blot er interesserede i at se bygningen, skal være velkomne til at gå en tur i fløj R efter indflytningen den 8. oktober.

6-5-2022: Er der brandinstruktion før indflytning?

     

På hver etage vil der være en afsnitsrettet flugtvejsplan indeholdende markering af brandmateriel, markering af flugtveje, placering af samlingssted ved evakuering, samt instrukser ved alarmering.

Driftsafdelingen vil introducere planerne for alle flyttende afsnitsledere i selve bygningen før flytningen. Derefter kan afsnitsledelserne videreformidle til eget personale. Der afholdes ikke evakueringsøvelser under træningen, men der er mulighed for at orientere sig i de flugtvejsinstruktioner, som er sat op på hver etage. På SUH gælder (besluttet i beredskabsgruppen), at der afholdes en uvarslet øvelse om året, og alle skal årligt gennemføre Brandskolen. Derudover har afdelingerne mulighed for at tilmelde personale til fysiske brandkurser.

Får jeg mit eget taskeskab?

I personalerummene i både ambulatorie- og sengeområder er der opsat taskeskabe. Skabene er dimensioneret ud fra det antal medarbejdere, der er på arbejde på en gennemsnitlig dag. Det bliver derfor ikke muligt at have et fast, personligt taskeskab. Der vil være ca. 30 taskeskabe i hvert personalerum, og skabene forventes låst med en nøgle. 

Er alle stuer enestuer?

Alle patientstuer er enestuer, der er indrettet med eget bad og toilet. De fleste patientstuer er 18 m2. På hver etage findes fire patientstuer på 24 m2, som kan benyttes til patienter, der har et større pladsbehov, fx på grund af behov for en større seng eller ved behov for mange hjælpemidler.  

Hvilke opgaver skal vi håndtere på patientstuen?

Patientstuen danner ramme om patientens indlæggelse. Flest mulige aktiviteter, herunder undersøgelse, pleje og træning, foregår derfor på patientstuen. På patientstuen dokumenteres også sammen med patienten. Præcis hvilke opgaver, der løses på patientstuen, afklares i forbindelse med det afdelingsspecifikke parathedsarbejde.    

 

Hvordan er arbejdspladsen på patientstuen indrettet, og hvordan skal storskærmen anvendes?

Arbejdspladsen på patientstuen består af en fast PC-arbejdsplads og en storskærm.
Det vil være et mobilt arbejdsbord eller wow (workstation on wheels), som PC-arbejdspladsen er monteret på. Hertil vil der være en stol til personalet.PC-arbejdspladsen vil inkludere en skærm, tastatur og mus. PC-skærmen vil være koblet til storskærmen, så både medarbejdere og patienter sammen kan kigge på skærmen. Storskærmen på patientstuen kan således bruges til at se prøvesvar, røntgenfotos eller til at kigge og dokumentere i journalen sammen med patienten. Storskærmen kan i øvrigt benyttes af patienten som tv, adgang til internet, træningsvideoer mm.

Hvad skal jeg dokumentere sammen med patienten? 

Alle afdelinger skal forud for indflytningen definere, hvad der skal dokumenteres på patientstuen og sammen med patienten, så det er klart, hvad der skal foregå på patientstuen, og hvad der foregår på arbejdsstationerne og andre kontorer. Det vil være en stor fordel at påbegynde dokumentation på stuen sammen med patienten allerede nu, der hvor det kan lade sig gøre.

Er der loftslifte på alle patientstuer?

     

På hver etage findes fire patientstuer på 24 kvm, som alle har installeret loftslifte. Det samme gælder intensivstuer, hvor KTA har til huse i perioden 2022-2026. På de øvrige stuer benyttes en mobil forflytningsrobot, Roberta, der kan anvendes til at lifte og mobilisere patienter. Den kan nemt betjenes med to fingre via joystick og kører automatisk, så der ikke er behov for at skubbe og trække.

Får vi vores egne mødelokaler i afdelingen?

Et af de nye driftsprincipper for Fremtidens SUH er at gå fra ejerskab til fællesskab for at udnytte vores faciliteter bedre. Derfor vil mødelokaler i fremtiden være til fælles brug og skal bookes efter behov. Dermed bliver der som udgangspunkt mulighed for at benytte mødelokaler i hele den nye bygning. Bookingen vil ske gennem det fælles bookingsystem, Pronestor. Morgenkonferencer og vagtskiftemøder vil være undtaget booking-kravet.

Hvordan booker vi de fælles mødelokaler?

Booking af mødelokaler sker gennem Pronestor. 

Får jeg en fast kontorarbejdsplads?

Ledere med personaleansvar får deres eget kontor. Øvrige kontorarbejdspladser er som udgangspunkt fælles og skal deles mellem medarbejderne. På hver ambulatorieetage findes mellem 23 og 30 arbejdsstationer.
På sengeetagerne kommer der en fast arbejdsplads på hver enestue. Derudover findes der i hver sengearm fire fælles arbejdspladser per 12 senge. Det vil sige, at der på hver sengeetage med 36 senge findes 12 arbejdspladser ud over arbejdspladserne på patientstuerne. Disse skal anvendes af de faggrupper og afdelinger, der kommer på etagen, til opgaver som ikke kan foregå på den faste arbejdsplads inde på patientstuen.  

Hvor mange medicinrum er der på hver etage, og skal vi dele medicinrum med en anden afdeling?

På en sengeetage med 36 senge vil der være et medicinrum på 11,3 m2, som skal servicere de 36 senge. På de etager, hvor flere afsnit eller afdelinger ligger sammen, skal man dele medicinrummet.

Hvor er skyllerummet placeret?

De procedurer, der i dag foregår i skyllerum, vil fremadrettet enten skulle løses i det urene logistikrum eller på badeværelset, der er tilknyttet patientstuen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der i foråret 2021 arbejder med fælles principper for og anbefalinger til brugen af det urene logistikrum.
Der vil være et enkelt skyllerum med instrumentvasker i ambulatorieområdet.

Skal vi være flere specialer i den samme reception?

     

Ja, fra indflytningen i 2023 skal henholdsvis to specialer på den ene etage og tre specialer på den anden etage være fælles om en reception i ambulatorieområdet. Dette kan ændre sig frem mod 2026, hvor flere afdelinger flytter ind.

Hvordan skal storskærmen i undersøgelsesrummet anvendes?

Storskærmen skal bruges til at inddrage patienten i behandlingen. Den giver fx mulighed for at vise patienten prøvesvar, billeddiagnostik og journaldata. Storskærmen kan også bruges til at dokumentere tidstro sammen med patienten.  

16-9-2022: Hvad er Fælles Udstyrsordning (FUO)?

I Fremtidens SUH vil udstyr, der er mobilt og som ikke har en hyppig anvendelsesgrad i løbet af dagen, skulle indgå i et fælles udstyrsdepot. Det kaldes Fælles Udstyrsordning (FUO).

Udstyr og hjælpemidler bestilles fra FUO og rekvireres til det sted, hvor det skal benyttes, hvorefter det leveres just-in-time inden for 30 minutter med robottransport til afsætning i det rene logistikrum. På den måde er udstyret altid serviceret, rengjort og klar til brug. Du kan læse mere om FUO i Forandringskataloget​, kapitel 36.

Du kan også finde mere om FUO i Kompetenceportalen under 'Kurser'. Her skal du skrive 'FSUH' i søgefeltet, hvorefter du får alle vejledninger til nye systemer i fløj R frem. For FUO finder du manualen til IT systemet APPORT, som du skal anvende til at bestille og returnere udstyr.​

I videoen her fortæller logistikkonsulent Emil Sikker fra Driftsafdelingen om, hvordan Fælles Udstyrsordning fungerer, og svarer på spørgsmål fra medarbejdere:

  • Hvordan får vi fat i udstyret?
  • Hvad skal vi gøre, hvis vi skal bruge det på skæve tidspunkter af døgnet?
  • Hvor længe kan vi beholde udstyret på afdelingen?
  • Hvad gør vi, når patienterne skal låne et hjælpemiddel med hjem? – og hvordan får vi hjælpemidlet retur?​ 

Hvilket udstyr skal indgå i Fælles Udstyrsordning?

Mest muligt udstyr skal indgå i FUO, da ordningen skal sikre, at det rette udstyr eller hjælpemiddel er til stede til rette tid der, hvor det skal bruges - serviceret og klar til brug. Der er dog udstyr, som enten har en høj anvendelsesgrad i løbet af dagen, eller som er så tidskritisk, at man ikke kan vente på levering. Udstyr og hjælpemidler af denne type vil blive defineret sammen med afdelingen og vil ikke indgå i FUO, men skal i stedet opbevares i afdelingen.  

24-6-2022: Hvordan bestiller jeg udstyr fra Fælles Udstyrsordning?

Der er indkøbt et IT system, kaldet APPORT, som kommer til at være tilgængelig på alle computere i fløj R. I APPORT-løsningen vil du kunne bestille og returnere udstyr fra Fælles Udstyrsordning (FUO). I Kompetenceportalen findes en brugermanual til, hvordan du bruger systemet. Søg under 'Kurser' og skriv 'FSUH'.

Du kan læse mere om FUO i Forandringskataloget​, kapitel 36.

Hvor placerer vi udstyr og hjælpemidler, der ikke er en del af Fælles Udstyrsordning?

Det er afdelingens opgave at finde plads til det udstyr og de hjælpemidler, som ikke indgår i FUO. Det er dog af brandhensyn ikke muligt at opbevare udstyr og hjælpemidler på gangen.

Må pårørende overnatte?

     

Ja, alle patientstuer har en indbygget sovesofa, som giver pårørende mulighed for at overnatte uden at personalet skal finde gæsteseng mv.

Må pårørende spise med?

De pårørende har mulighed for at købe mad i kiosken eller cafeen i vandrehallen og indtage dette sammen med patienten på patientstuen. Der er på den måde ingen ændring i forhold til i dag.  

Hvordan bliver varerne leveret til afdelingen?

Langt de fleste varer ankommer i mobile skabe med robottransport via logistikelevatoren til rent logistikrum i enten senge- eller ambulatorieområdet. Robotten afsætter de mobile skabe i det rene logistikrum. Varerne distribueres manuelt videre ud på afdelingen, enten til gennemstiksskabet på patientstuen eller i undersøgelses- og behandlingsrummet, eller til nicher eller depotrum, afhængigt af, hvor hyppigt varen bruges.
Varelevering vil blive hyppigere end i dag, og dermed nedsættes behovet for depotplads.   

Kører varerobotterne på gangene?

Robotterne kører kun i det rene logistikrum og kommer derfor ikke i kontakt med patienter.   

Hvad står FSUH for?

FSUH er forkortelsen for ’Fremtidens SUH’. ’Fremtidens SUH’ bruges både som overskriften på det nye hospital og som samlebetegnelse for de forberedelser, der skal ske frem til flytningerne. Det gælder både forandringsarbejdet og flytteforberedelserne.

Oprettet
23.02.21
Opdateret
04.11.22
Link til denne side: