Søg
​​​​​​​​​​
 

Projekter

Data og udviklingsstøtte understøtter forbedringsprojekter i hele Region Sjælland. Vi har stor erfaring med projektledelse og vores mål er altid, at skabe succesfulde, vedvarende forbedringer i tæt samarbejde med kunden.

Optimering af patientforløb og nedblivelse af forsinkelser

Ortopædkirurgisk Afdeling og Operationsgangen på Nykøbing F. Sygehus har i samarbejde med Data og udviklingsstøtte optimeret patientforløb, hvilket har reduceret forsinkelser på operationer fra gennemsnitlig 82 minutter til 3 minutter. Herudover har forbedringsprojektet skabt bedre arbejdsmiljø blandt personalet på sygehuset.


Se filmen nedenfor og læs mere om projektet

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=659f9e6c9f21d1d198d8bb7401a1d6e2&source=embed&photo%5fid=72757234">

Forandringsprocesser på Socialområdet

Data og udviklingsstøtte og de to institutioner, Stevnsfortet og Platangården, gennemførte primo 2019 et pilotprojekt med henblik på at introducere datadrevet forbedringsarbejde på Socialområdet.
 
Se filmen nedenfor og læs mere om projektet.
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=5ca229bea0bfd4b20140c02a6d435a99&source=embed&photo%5fid=61099987">

Appreciative Inquiry som trivselsfremmende redskab

Data og udviklingsstøtte og Nykøbing F. Sygehus startede i 2019 et pilotprojekt omkring anvendelsen af Appreciative Inquiry til en trivselsfremmende indsats som et positivt bidrag til sammenlægningen af Gynækologisk/obstetrisk Afdeling og Pædiatrisk Afdeling.
 
Pilotprojektets start var en heldags workshop, hvor deltagerne gennem teori og en række praktiske øvelser skulle slippe anerkendelsen løs gennem fokus på trivsel, ønsker og drømme for fremtiden for deres arbejdsplads.
 
Nykøbing F. Sygehus' ansatte gennemførte workshoppen med stort engagement, og vi er glade for det samarbejde omkring brugen af metoden, vi har haft med dem. 
 
Se filmen nedenfor og læs mere om workshoppen
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=93bc49ae7dbfce7b10ea85c7fb520b6e&source=embed&photo%5fid=60426510">

 

Forbedringsprojekt skaber bedre patientflow

I efteråret 2018 gennemførte Nykøbing F. Sygehus i samarbejde med Data og udviklingsstøtte et forbedringsprojekt med en målsætning om at reducere overbelægning på Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling.
 
Nykøbing F. Sygehus har oplevet mærkbare forbedringer; herunder en halvering af tiden fra ankomst i Akutafdelingen til blodprøvetagning, færre dage om ugen med overbelægning og en stigning i antallet af patienter, der udskrives fra afdelingerne før kl. 13.00.
 
Se filmen nedenfor og læs mere om projektet.
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=6878566a73083ccf1da87e52404fce22&source=embed&photo%5fid=38915963">

Forbedringsprojekt sikrer hurtigere behandling til kræftpatie​nter

I 2018 gennemførte Øre-, næse- og halsafdelingen på Sjællands Universitetshospital i samarbejde med Data og udviklingsstøtte et forbedringsprojekt inden for hoved- og halskræftpakken. Målet var at reducere henvisnings- og udredningstid for patienter henvist med mistanke om hoved- og halskræft, og dermed sikre hurtigere igangsætning af livsnødvendig behandling.

I forbedringsprojektets begyndelse var målsætningen at skabe en forbedring fra 54 % til 75 % af hoved- og halskræftpatienter, som får igangsat behandling inden for kræftpakkens anbefalede forløbstid. Det vil sige 21 % point flere patienter diagnosticeret med hoved- og halskræft skal udredes og have igangsat behandling inden for kræftpakkens anbefalede forløbstid.
 
Dette mål blev indfriet i 3. kvartal 2018, hvor man ramte 77 % og i 1. kvartal 2019 fik 83 % af hoved- og halskræftpatienterne igangsat behandling inden for kræftpakkens anbefalede forløbstider.

Se filmen nedenfor og læs mere om projektet.
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=e4272b5f4ab7a079bffd30c1bbde666f&source=embed&photo%5fid=50917749">

Forbedringsprojekt reducerer udeblivelser med hele 30 %

I 2016 arbejdede Distriktspsykiatrien i Roskilde sammen med Data og udviklingsstøtte omkring et forbedringsprojekt, der sigtede på at reducere udeblivelser med 25 %. Projektet blev en succes og klinikken har i dag reduceret udeblivelserne med mere end 30 %.

Hør overlæge Hanne Randskov Vinding, Distriktspsykiatrien i Roskilde, og specialkonsulent Flemming Lund Clausen, Data og udviklingsstøtte, fortælle om projektet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=47652bb38fe4e7f720a54caccc7c4202&source=embed&photo%5fid=21525257">

Videoer af IHI

Her finder du en række små videoer om forbedringsarbejde fremstillet af IHI. Videoerne fortæller på en enkel og illustrativ måde om en række af de værktøjer og metoder, som vi benytter i vores forbedringsarbejde. 
 
Oprettet
05.07.21
Opdateret
23.12.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Forbedringsakademiet
Alléen 15
4180 Sorø


Rasmus Hansen
Tlf. 31 31 05 02
Mail: rasha@regionsjaelland.dk