Søg
​​​​​​​​​​​
 

Kurser og uddannelser

Forbedringsakademiet udbyder en række kurser og uddannelser til medarbejdere og ledere, der arbejder med udvikling og forbedring. Tilbuddene er efterspørgselsdrevet og vi tilpasser, så de passer specifikt til en konkret opgave eller problemstilling.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=0f6458fc9805ac3e960feace8a4b1d6f&source=embed&photo%5fid=81462881">

Kurser
Herunder finder du en liste med de standard kurser, som udbydes af Region Sjællands Forbedringsakademi. Tryk på krydset for at ​og læs mere om de enkelte kurser.​
Introduktion til Forbedringsmodellen

Er du ny i forbedringsarbejdet eller har du brug for at genopfriske teorien, så er dette introduktionskursus måske lige noget for dig. Kurset indledes med en kort indflyvning til Forbedringsmodellens logik og historik, hvorefter vi dykker ned i hvert af modellens elementer.


Kursets varighed: 3-4 timer 
Antal deltagere: 10-20 

Statistisk proceskontrol (SPC)
SPC er en central del af forbedringsarbejdet og handler om, hvordan vi anvender og forstår data. SPC indgår i introduktionskurset til Forbedringsmodellen, men har du behov for en dybere forståelse af disciplinen og værktøjerne, så er dette kursus relevant.

Kursets varighed: 3-4 timer
Antal deltagere: 8-15​
Tavlemøde- og tavlemødeledelse
Forbedringstavler (eller målstyringstavler) kan være et rigtig godt redskab til at understøtte systematik og fremdrift i forbedringsarbejdet. Det kræver både viden og øvelse at skabe gode og produktive tavlemøder, men hvis du har ambitionen, så har vi hjælpen.

Kursets varighed: 2-3 timer 
Antal deltagere: 5-10​
Kortlægning af arbejdsprocesser
Kortlægning af arbejdsprocesser er en god måde at skabe overblik og få inspiration til forbedringsinitiativer. På dette kursus lærer du at bruge værktøjerne flowchart og svømmebanediagram til kortlægning gennem et praktisk eksempel. Kurset kan evt. udvides med teori og praksis omkring værdistrømsanalyse (VSM).

Kursets varighed: 3 timer, inkl. VSM 6 timer
Antal deltagere: 10-20  ​
Appreciative Inquiry
I forbedringsarbejdet har vi ofte en tendens til at fokusere meget ensidigt på problemer og udfordringer – ting der ikke fungerer. Appreciative Inquiry (eller den anerkendende tilgang) har i stedet fokus på at identificere og videreudvikle på vores styrker; hvornår er vi lykkes? Hvad gjorde vi rigtigt og hvad kan vi lære af det? Ud over at tilvejebringe konkrete ideer til afprøvning er metoden også god til at skabe motivation og begejstring i forbedringsarbejdet.

Kursets varighed: 2-3 timer  
Antal deltagere: 10-20​
Virtuel facilitering
Under nedlukningen i forbindelse med COVID-19 lærte vi meget om mulighederne ved at arbejde virtuelt. Forbedringsakademiet har med afsæt heri udviklet et kursus i virtuel facilitering, hvor du lærer at skabe effekt og engagement i dine virtuelle møder og workshops.

Kursets varighed: 1-2 timer
Antal deltagere: 8-15​

Uddannelser

Forbedringsakademiet arbejder kontinuerligt med at udvikle større uddannelsestilbud til medarbejdere og ledere i Region Sjælland. Udviklingen af uddannelsestilbud er efterspørgselsdrevet. 
 
Forbedringsrejsen
Data og udviklingsstøtte har i partnerskab med NSR sygehuse udviklet et program, som kombinerer kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere med konkrete forbedringsprojekter hos virksomhedsområdet. Programmet hedder Forbedringsrejsen.
 
Forbedringsrejsen er et forløb på 5 måneder. Adgangskravet er, at man arbejder på et konkret forbedringsprojekt, så man løbende har mulighed for at anvende teori og metoder på faktiske udfordringer, som de præsenterer sig i den daglige drift.

Hvert projekt tilknyttes en sponsor (nærmeste leder) for at sikre et kontinuerligt ledelsesmæssigt ophæng og fokus. Hvert projekt tildeles endvidere en mentor (lokal forbedringsressource), som kan vejlede og understøtte projektet i en lokal kontekst.
 
For medarbejdere består programmet af et kick-off samt tre workshops, hvor deltagerne arbejder på egne projekter ud fra en given teoretisk ramme og udvalgte værktøjer.
 
Nærmeste leder deltager på kick-off arrangementet. Derudover afholdes der en lederdag, hvor der undervises i ledelse af forbedringsarbejde, og hvor hver leder får mulighed for at arbejde med sin egen rolle i relation til det konkrete projekt; ’hvad er min rolle som leder for projektet? Hvordan understøtter jeg bedst det konkrete projekt?’. På lederdagen skal hver leder udarbejde et driverdiagram, hvor slutmålet er ’God ledelse af forbedringsarbejde’. Lederen skal så med udgangspunkt i en teoretisk ramme arbejde sig bagud i diagrammet og gå hjem med konkrete handlinger, som han/hun vil teste af i forhold til at lede og understøtte projektet.
 
Mentor-delen indledes med en separat mentordag, der hovedsageligt har til formål at afklare roller og forventninger i relationen mellem mentor og projekterne/medarbejderne. Mentorerne deltage også på kick-off. Derudover tilbydes mentorerne to ’tjek-in’s’ med DU’s forbedringsteam, hvor man kan få råd og vejledning i forhold til konkrete udfordringer i understøttelsen af projekterne. 
 
Forbedringsrejsen har nogle unikke fordele i forhold til en lokal kontekst. For det første vil de enkelte virksomhedsområder have mulighed for at lave ’temaer’ for de enkelte Forbedringsrejser ud fra fx en ønsket strategisk retning. Det er ligeledes muligt at tilpasse konceptet til specifikke lokale forhold således, at form og indhold tilpasses konteksten – og ikke omvendt.
 
Forbedringsrejsen bygger på et gensidigt partnerskab med virksomhedsområderne, hvor vi sammen opnår de gode resultater til gavn for borgere og patienter.

FAQ om Forbedringsrejsen 

Hvordan inviteres man til at deltage på Forbedringsrejsen?

     

Hvis du ønsker at deltage på Forbedringsrejsen, skal du gøre din leder opmærksom herpå. Når en ny Forbedringsrejse begynder hos virksomhedsområdet, udsender den lokale stab besked til ledelserne og beder om indmelding af potentielle deltagere.      

 

Hvem inviteres  til at deltage på Forbedringsrejsen?

     

I princippet er forbedringsrejsen åben for alle afdelinger og faggrupper – dog kan det enkelte virksomhedsområde opstille kriterier/temaer for projekterne.

 

Hvem bestemmer hvem der inviteres til at deltage på Forbedringsrejsen?

     

En Forbedringsrejse kan i udgangspunktet rumme 10 forbedringsprojekter. I det tilfælde, at der skal prioriteres blandt projekter og deltagere, er dette en lokal opgave hos virksomhedsområdet.

 

 Hvor lang tid strækker Forbedringsrejsen sig over?

     

En Forbedringsrejse strækker sig over ca. 5 mdr.   

Hvor ofte er man afsted på workshops ifbm Forbedringsrejsen?

     

Som deltager indeholder rejsen et Kick-off (½ dag) samt 3 workshops (3 x 1 dag). Man skal derudover have aftalt med sin leder, at man har tid til at arbejde med projektet imellem workshops. Dette arbejde er dog svært at tidsestimere, da det vil være meget afhængigt at projektets størrelse og kompleksitet – et forsigtigt skøn er 2-3 timer pr. uge.   

 Skal man have et projekt inden man tilmeldes Forbedringsrejsen?

     

Ja, det er en forudsætning for at deltage på Forbedringsrejsen, at man har identificeret en udfordring, hvor man ønsker at skabe en forbedring. Fx ”vi ønsker at nedbringe antallet af UTH’er i afdeling xx”.  

​ 

Andre tilbud

Ud over kurser og uddannelser har Forbedringsakademiet en række tilbud, som er målrettet fremdrift og vedligeholdelse af det igangværende forbedringsarbejde. Herunder tavlecoaching, årsagsanalyser, målhierarkier og driverdiagrammer, faclitering af workshops og meget, meget mere. Kontakt os for at høre nærmere.  
Oprettet
05.07.21
Opdateret
08.12.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Forbedringsakademiet
Alléen 15
4180 Sorø


Rasmus Hansen
Tlf. 31 31 05 02
Mail: rasha@regionsjaelland.dk