Søg
 

COVID-19 og dit uddannelsesforløb

I perioden 10. marts til 30. juni var alle kurser aflyst, og en del læger var tilbageholdt eller omplaceret efter beslutning fra regionerne og Regeringen.

Fra den 1. juli 2020 er der sket en gradvis normalisering af den lægelige videreuddannelse herunder bl.a. genoptagelsen af kursusaktiviteten i den lægelige videreuddannelse. 

Danmark oplever nu, at antallet af smittede er stigende. Det har betydet nye restriktioner generelt i samfundet. For øjeblikket er det dog fortsat muligt at fastholde den nuværende aktivitet af den lægelige videreuddannelse, som vi har haft siden 1. juli 2020.
 
Dette betyder bl.a., at den obligatoriske kursusaktivitet i den lægelige videreuddannelse kan fortsætte. Det gælder både de generelle obligatoriske kurser, forskningstræningskurser og de specialespecifikke kurser.
 
Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udsendt anbefalinger for kursusafvikling af Sundhedsstyrelsens kurser i den lægelige videreuddannelse. De tre videreuddannelsesregioner følger disse anbefalinger i forbindelse med planlægning og afholdelse af de generelle obligatoriske kurser. Dette vedrører bl.a. antal kursister pr. hold, afstand, socialt samvær, udluftning og andre generelt anbefalinger til, hvordan man skal færdes ifm. kursusafviklingen.
 
 

Teoretiske kurser og lignende

 
  • Alle obligatoriske generelle kurser i såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland var aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Alle har fået tildelt erstatningskursus i efteråret 2020 eller start 2021.
  • SOL 1, 2 og 3 blev aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Alle kursister har fået besked om placering på nyt kursus senere i 2020 eller foråret 2021.
  • Introduktionskursus, alle temadage, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis var aflyst til og med juni måned 2020. Alle disse aktiviteter er genoptaget fra den 1. juli og vil i de fleste tilfælde blive omlagt til videoløsninger.
  • Forskningstræningskursus modul 1 på KU i  marts,  april og juni 2020 blev aflyst.  Berørte kursister er kontaktet direkte og sikret erstatningskurser.
  • Alle specialespecifikke kurser blev aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Du skulle have fået besked om erstatningskursus via din hovedkursusleder.
  • Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Sjælland, skal du møde til planlagte tjenester i ”Lægevagten”, hvis vagten er en del af din uddannelse. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse det til din tutorlæge, som sammen med dig er ansvarlig for at planlægge, hvem der skal tage vagten.
 

Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus eller anden uddannelsesaktivitet pga. COVID-19 fremgår nedenfor.

KBU-læge

Introduktionslæge

Hoveduddannelseslæge

Læger ansat i almen praksis eller i hoveduddannelse i almen praksis. Aflyste temadage, returdage og supervisionsgrupper erstattes ikke.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du fortsat informere din nærmeste leder og sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver.
Du kan læse mere her: 

Sundhedsstyrelsen

Danske Regioner

Hvis dit nuværende uddannelsesforløb ændres pga. omplacering til anden afdeling / funktion eller forlænget ansættelse på nuværende afdeling, vil videreuddannelsessekretariatet søge dispensation for alle berørte uddannelseslæger således at unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb undgås i videst muligt omfang. Videreuddannelsessekretariatet kan fortsat ikke garantere, at der ikke bliver behov for erstatningsansættelse for nogen uddannelseslæger.

Tilbage 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.11.20
Opdateret
08.01.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
​​Sundhedsstrategisk Planlæging - Lægeuddannelsen
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 93 57 66 26
​Retningslinier for afholdelse af fysiske kurser

Undervisere

 

Kursister

​Få mere information

Sundhedsstyrelsen

 

Yngre Læger