Søg
 

Psykiatrisk Forskningsenhed

Psykiatrisk forskningsenhed er Psykiatrien Region Sjællands centrale forskningsenhed.

​Psykiatrien har 18-20 ph.d.-studerende og publicerer samlet 80-100 artikler om året. Til den centrale enhed er knyttet professor i klinisk psykiatri, professor i børne- og ungdomspsykologi og evidensbaseret psykiatri, forskningsbibliotekar, sundhedsøkonom, flere deltidsansatte psykologer og sygeplejersker samt ph.d.-studerende.
Forskningsområderne omfatter primært tidlig opsporing af psykoser, personlighedsforstyrrelser, ADHD og psykoterapi. Forskningsenheden råder over 2 centre: Center for forskning i Personlighedsforstyrrelser og Center for Evidensbaseret psykiatri.
 
I Center for Personality Disorder Research (CPDR) arbejder vi på at udvide vores forståelse af personlighed og personlighedsforstyrrelser i særdeleshed og i relation til psykiske lidelser i almindelighed. Dette er en vigtig, kompleks og spændende opgave, fordi personlighedsforstyrrelser er gældende for mere end hver tiende dansker og mindst halvdelen af vores psykiatriske patienter og disponerer for diverse psykiske lidelser. Derfor fokuserer vi på at skærpe evidensbaseret diagnostik, forståelse og behandling af personlighedspatologi og er på forkant med ny ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelser. Der er god mulighed for fordybelse i f.eks. borderline, skizotypi, psykopati, narcissisme, selvskade. Vi udvikler diagnostiske personlighedstest. Centeret har et veletableret samarbejde med førende nationale og internationale eksperter og forskere inden for personlighedsforstyrrelser.

I Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP) udarbejder og rådgiver vi om systematiske review og randomiserede kliniske forsøg inden for det psykiatriske område. Vi har publiceret store Cochrane systematiske review om medicinsk behandling og social færdighedstræning til børn og unge med ADHD, om psykologisk og farmakologisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelse og psykologisk behandling af konversionsforstyrrelse. Vi har lavet flere randomiserede kliniske forsøg. Arbejdet med systematiske review er meget egnet til at inddrage studerende, da man hurtigt kommer ind i metoden, ligesom der er meget at lære om statistik. Alle studerende bliver tilbudt medforfatterskab på vores publikationer. Centeret har haft rigtigt gode erfaringer med mange tilknyttede medicin- og psykologistuderende igennem mange år.
 
Indenfor psykoseforskning har vi etableret et center TOP (tidlig opsporing af psykoser), hvor man kan komme ind fra gaden med henblik på at blive udredt for evt. psykoser. Vi har aktuelt ph.d.-projekter om opsporing af unge med psykoser, som er gået i stå i uddannelsessystemet, om brug af clozapin ved svære psykoser og om recovery.

For nærmere information kan ledende overlæge i Psykiatrisk Forskningsenhed, professor Erik Simonsen kontaktes: Telefon: 58536071, e-mail: es@regionsjaelland.dk
 
 

Tilbage

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.05.20
Opdateret
28.05.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlæging - Lægeuddannelsen
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 93 57 66 26