Søg
 

Neurologisk afdeling

Forskning på Sjællands Universitetshospital

​Neurologisk afdeling er en bred afdeling, som varetager stort set alle kliniske funktioner inden for neurologi og klinisk neurofysiologi. Vi har bl.a. en søvnfunktion med indlagte patienter, en EMU (epilepsimonitoreringsenhed) og en lab, hvor vi laver ultralyd af halskar.

Vi er 230 ansatte fordelt på 2 sengeafsnit med knapt 60 sengepladser, et ambulatorium, et neurofysiologisk center, regionalt center for demens og en klinisk forskningsenhed. Der er stort flow af patienter på afdelingen med få dages ligge tid, hvorefter patienterne overføres til genoptræning på andre afdelinger ved behov.
 
Forskning i neurologisk afdeling er tværfaglig og varetages af en professor, fem lektorer, 3 post docs, ca 10 phd-studerende og en række studerende. Vi fokuserer på patientoplevelse, hjemmemonitorering, medicoteknologi, epilepsi, apopleksi, demens og neuropatier.
 
 

Tilbage

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.05.20
Opdateret
28.05.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlæging - Lægeuddannelsen
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 93 57 66 26