Søg
 

Medicinsk afdeling

Forskning på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

​Afdelingen dækker 3 interne medicinske specialer; nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin, samt en diagnostisk enhed. Afdelingens Kliniske Forskningsenhed (KFE) deltager i nationale og inernationale randomiserede kliniske forsøg (Fase III afprøvning af lægemidler og vacciner), populationsbaserede kohorte og case kontrolstudier, og med evaluering af nye diagnostiske redskaber.
Den infektionsmedicinske forskning fokuserer på kroniske virusinfektioner (hepatitis og HIV), CNS infektioner, infektioner hos personer med nedsat immunforsvar og komplicerede/langvarige bakterielle infektioner – både lokalt og i internationale samarbejder.

Den lungemedicinske forskningsindsats deler sig i to primære fokusområder: 1) Klinisk afprøvning af behandling indenfor Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bronkiektasi og astma, og 2) Lungehindesygdomme og lungecancer og hvilke diagnostiske metoder, der er mest præcise og skånsomme – bl.a. forskellige skanningsmetoder (CT og PET-CT) i kombination med pleuracentese og vævsprøvetagning enten via huden eller via kikkertundersøgelse. Afd. har stor interesse i endoskopisk ultralydsskanning, samt simulationstræning til udførelse (vis CAMES, Kbh).
 
Nefrologisk sektion er involveret i registerbaseret forskning hos kronisk nyresyge i Danmark og i de store europæiske registre. Herudover arbejder vi med tværfaglige kliniske projekter indenfor dialyse (ernæring og vitaminer), diabetisk nyresygdom, cystenyrer, kardiovaskulær risiko, proteinuri, renal anæmi (projekt om trombocytfunktion ved EPO behandling) og Diagnostisk Center deltager i forskningsprojekter indenfor kvalitetssikring af udredningsmetoder og organisering af diagnostiske pakkeforløb.
 
Afdelingen har flere læger med deltid afsat til forskning i form af 5 kliniske forskningslektorater og har p.t. 7 tilknyttede PhD-forløb. Der er 2 forskningssygeplejersker tilknyttet forskningsenheden.
 
 

Tilbage

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.05.20
Opdateret
28.05.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlæging - Lægeuddannelsen
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 93 57 66 26