Søg
 

Klinisk Biokemisk afdeling

Forskning på Sjællands Universitetshospital, Køge

​Forskningsgruppen beskæftiger sig med genetiske og biokemiske risikofaktorer og deres interaktion med miljømæssige faktorer i patogenese og forløb af store folkesygdomme inden for lungemedicin, kardiologi og cancer.

Metodemæssigt anvender vi store befolkningsundersøgelser som Næstvedundersøgelsen, Herlev/Østerbroundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen, samt data fra hele Danmarks befolkning via Danmarks Statistik til klassiske epidemiologiske kohortestudier, humane studier med molekylærgenetik og mendelske randomiseringsstudier. Vi har ved hjælp af disse materialer de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau.
 
Forskningsgruppen samarbejder med forskningsgruppen ved Klinisk biokemisk afdeling, Herlev/Gentofte Hospital og Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet, der mødes hver 14. dag, samt med mange andre afdelinger i Danmark og internationalt.
 
 

Tilbage

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.05.20
Opdateret
28.05.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlæging - Lægeuddannelsen
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 93 57 66 26