Søg
 

Center for Surgical Science (CSS)

Forskningsenheden i Kirurgisk Afdeling, Sjælland Universitetshospital

​Enhedens mål at virkeliggøre visionen om stressfri kirurgi. Gruppen er international og består af forskere, primært læger (hovedsagelig kirurger/ph.d. studerende) og medicinstuderende, men også af molekylærbiologer, data scientists, bioinformatikere og dataingeniører. CSS har desuden flere eksterne forskningssamarbejder, især indenfor grundforskning.

Gruppens forskning er inddelt i 3 fokusområder – Translationel forskning, Kliniske outcomes, og Big data & Personlig medicin. I den translationelle forskning tester vi den kliniske effekt og anvendelighed af basale forskningsresultater, mens vi indenfor kliniske outcomes undersøger de målbare positive/negative effekter af diagnostik, behandling, patologi og fysiologi og ændringer i f.eks. dødelighed og livskvalitet. Begge områder understøtter nationale og internationale proof-of-concept og interventionsstudier fra tidlig planlægningsstadier til klinisk implementering.
 
Via egne og eksterne forskningslaboratorier laver vi analyser på vævs- og blodprøver indsamlet i det perioperative forløb. Her undersøger vi bl.a. ændringer i genekspressions- og cytokinprofiler, celleadhæsion og -migration, dynamiske ændringer i tumormikromiljøet og forandringer i tarmmikrobiomet. Endelig ønsker vi med Big data & Personlig medicin at udvikle og implementere et beslutningsstøtteværktøj til at skræddersy behandlingsforløb efter en risikoprofil. Her kombineres patienters fæno-  og genotypiske forskelle med de kliniske forskningsresultater.
 
Vi har meget fokus på at skabe et forskningsmiljø, der kan imødekomme alle forskeres behov på forskellige tidspunkter i løbet af deres uddannelse, herunder at skabe en enhed hvor der også er et åbent, dynamisk og positivt arbejdsmiljø.
 
 

Tilbage

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.05.20
Opdateret
28.05.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlæging - Lægeuddannelsen
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 93 57 66 26