Søg
Det gode lægelivDet gode lægelivRegion Sjælland på LinkedinRegion Sjælland på FacebookRegion Sjælland på Twitter​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Sammenhængende uddannelsesforløb

Læs om fritagelse for lodtræningen til Klinisk Basisuddannelse (KBU).

​​​Ultimo november 2018 fik Region Sjælland tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om, at de studerende der vælger at tage kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland, kan blive fritaget for lodtrækning til Klinisk Basisuddannelse (KBU). Derved er de studerende garanteret KBU i Region Sjælland, og kan fortsætte deres uddannelsesforløb i Region Sjælland. Der er sikret mulighed for, at 10 studerende på hver årgang er garanteret en introstilling i regionen. Region Sjælland tilbyder herved kommende lægestuderende et helt unikt uddannelsesforløb.

- Når man skal have sin kliniske basisuddannelse, så foregår det ved lodtrækning. Man kan derfor trække et hvilket som helst sygehus i Danmark. Den usikkerhed kan man nu undgå. Ved at blive studerende i Region Sjælland, sikrer man sig, at hele uddannelsesforløbet vil foregå i Region Sjælland, siger Sundhedsfaglig chef i Region Sjælland Preben Cramon.

Det er et led i at styrke rekrutteringen af læger i Region Sjælland, at der tilbydes et komplet uddannelsesforløb. 

- Det er velkendt, at studerende har en tendens til at blive i de byer og områder, hvor de studerede. Så det er en stor hjælp til vores rekrutteringsudfordringer, som vi er ramt af i Region Sjælland. Når en kommende lægestuderende ved, hvor han eller hun skal være under hele uddannelsen, så kan man bedre tage skridtet og bosætte sig i regionen. Så dette tiltag har jeg fuld tiltro til, vil afhjælpe lægemanglen i Region Sjælland på den længere bane, siger Gitte Simoni, formand for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering i Region Sjælland.

På Region Sjælland-sporet består din KBU af ophold på et af regionens 4 akutsygehuse (1. del) + ophold i almen praksis eller i psykiatrien (2. del). Akutafdelingerne ligger på SUH Køge, Holbæk -, Slagelse - & Nykøbing F. sygehuse. 2. del af din KBU ligger i umiddelbar nærhed af det sygehus, hvor du har haft 1. del af din KBU. RS-sporet har altid fortrinsret til 50% af KBU-stillingerne på de respektive akutafdelinger.

Ved tilmelding til 5. eller 6. semester på Region Sjælland-sporet bliver du bedt om at prioritere, hvor du ønsker at afholde din KBU. Med afsæt i prioriteringen fordeles pladserne på akutafdelingerne. Er der mange der ønsker samme akutafdeling, bliver der trukket lod. Får du i den forbindelse ikke din 1. prioritet tages der afsæt i din 2. prioritet - og så fremdeles.

Når pladserne er fordelt, får du tilbudt et specifikt KBU-forløb med angivelse af akutafdeling, praksis-/psykiatri plads samt starttidspunkter. Ønsker du ikke det tilbudte KBU-forløb, indgår du på vanlig vis i den ordinære KBU-lodtrækning.​
Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.03.19
Opdateret
29.05.19
Link til denne side:
Andre sider under Kandidatuddannelse i medicin
Andre sider under Kandidatuddannelse i medicin
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlæging - Lægeuddannelsen
Alléen 15
4180 Sorø
93576626