Søg
 

Inspiration til emner på 5. semesters forskningsperspektiv

Forskning i Region Sjælland

Nedenstående information kan bruges til at skabe et overblik over noget af den igangværende forskning i Region Sjælland med henblik på valg af speciale og vejleder til forskerperpektivet på 5. semester af kandidatuddannelsen i medicin.
  
Forskning på Sjællands Universitetshospital 
 

Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital

Klinisk Biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Klinisk Biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

ReproHealth Research Consortium, Zealand University Hospital  Klinisk Biokemisk Afdeling indgår som en hovedpartner i ReproHealth

Center for Surgical Science (CSS), forskningsenheden i Kirurgisk Afdeling, Sjælland Universitetshospital

Dermatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Forskningsenheden Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Centre of Anaesthesiological Research, forskningsenheden på Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital

Department of Otorhinolaryngology and Maxillofacial Surgery, Sjællands Universitetshospital, Køge

The Department of Clinical Oncology, Zealand University Hospital

Yderligere oplysninger og kontaktinfo findes på de enkelte afdelingers hjemmesider.


Forskning på Holbæk Sygehus

Akutafdelingen

Anæstesi, operation og smerte

Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling

Børneafdelingen

Kirurgisk afdeling

Sundhedsfagligt Læringscenter Holbæk

Kontaktperson for alle ansøgere til Forskersporet er uddannelseskoordinerende overlæge Kristine Lundsgaard
e-mail: kslu@regionsjaelland.dk


Forskning på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse

Forskningsemner på NSR Sygehuse

Yderligere kontaktinfo findes under forskningsemnerne på de enkelte afdelinger.


Forskning i Psykiatrien

Den Regionale Forskningsenhed

For nærmere information kan ledende overlæge i Psykiatrisk Forskningsenhed, professor Erik Simonsen kontaktes:
Telefon: 58 53 60 71, e-mail: es@regionsjaelland.dk

Psykiatrien Vests Forskningsenhed 

For nærmere information kontakt Sidse Arnfred telefon 24 22 70 45, e-mail: sidar@regionsjaelland.dk eller sekretær Lisbeth Barnechow Christiansen e-mail: lich@regionsjaelland.dk


Forskning i almen medicin

Forskning på afdeling for Almen Medicin

For nærmere information kan professor i almen medicin John Brodersen kontaktes: Telefon: 35 32 75 92, e-mail: jobr@sund.ku.dk 


Forskning på tværs af psykiatri og somatik

Forskningssamarbejde på tværs

Yderligere oplysninger og kontaktinfo findes på de enkelte afdelingers hjemmesider.

 

Tilbage

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.04.20
Opdateret
08.01.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlæging - Lægeuddannelsen
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 93 57 66 26