Søg
 

Akutmedicin


Akutmedicin er nu blevet anerkendt som selvstændigt speciale i Danmark. Der går dog fortsat lidt tid, inden de første klassificerede uddannelsesstillinger bliver slået op i Danmark.

I Region Sjælland kan du imidlertid blive uddannet til speciallæge i akutmedicin allerede nu. 

Sammen med Region Skåne tilbyder vi uddannelsesforløb af mellem 2,5 og 5,5 års varighed, afhængig af dine tidligere ansættelser. Herefter bliver du svensk speciallæge i akutmedicin – en uddannelse, som du kan få overført direkte til Danmark.

Vi kan tilbyde:

  • Kortest mulige vej til et speciale i akutmedicin
  • Spændende, alsidigt uddannelsesforløb
  • Gode muligheder for meritoverførsel
  • Uddannelsesophold på Skånes Universitetssygehus i Malmø eller Lund
  • Specialekurser af høj kvalitet i Region Skåne

Under uddannelsen vil du være ansat på en akutafdeling i Region Sjælland som reservelæge eller 1. reservelæge. Det faglige ansvar for din speciallægeuddannelse vil ligge hos Skånes Universitetssygehus i Malmø eller Lund, hvor du vil have en fast hovedvejleder.

Du vil skulle opholde dig på den svenske akutafdeling i mindst et år og vil også skulle deltage i en række kurser og eksaminer i Region Skåne. Resten af uddannelsen foregår i Region Sjælland og omfatter ophold på akutafdelingen samt sideophold i blandt andet anæstesi (med intensiv), pædiatri, gynækologi, intern medicin / kardiologi og neurologi.

Varigheden af uddannelsen afhænger af, hvor meget erfaring du i forvejen har fra akutafdelinger og øvrige relevante specialer. Efter endt uddannelse vil du kunne få overført din speciallægeautorisation til Danmark jævnfør EU’s regler om gensidig anerkendelse af lægelige specialer.

Afdelinger og afsnit

På kortet kan du se, hvor vi har afdelinger og afsnit i Region Sjælland. Klik på afdelingen og læs mere.

Akutafdelingen, Holbæk Sygehus Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Køge Akutafdelingen, Slagelse Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus​ ​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.09.17
Opdateret
31.10.19
Link til denne side: