Søg
 

Tutorlæge i Region Sjælland

At være tutorlæge i Region Sjælland er en både spændende og inspirerende funktion, hvor du indgår i uddannelsen af fremtidens praktiserende læger.

​Du bliver en del af et stort netværk af tutorlæger, hvor faglig udvikling, samarbejde og vidensdeling er højt prioriteret. Du bidrager til at skabe gode og inspirerende læringsforløb for yngre læger og til at præsentere almen praksis som et attraktivt erhverv. Som tutorlæge vil du få stor indsigt i uddannelsen af læger, pædagogiske metoder, kompetencevurdering, vejledning og supervision.

Ønsker du at blive tutorlæge, skal du kontakte Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland på rs-lvu@regionsjaelland.dk

Alle nye tutorlæger modtager en velkomstmail med relevante informationer, så du kommer godt i gang.

Krav som tutorlæge i Region Sjælland
I Region Sjælland følger vi til enhver tid Tutorlægeaftale​, der danner grundlag for samarbejdet. Aftalen er indgået mellem PLO og Danske Regioner, og er rammesættende for dig som tutor.

For at blive tutorlæge har DSAM udarbejdet en oversigt over generelle krav til tutorlæger her.​

For at blive tutorlæge i Region Sjælland skal du være opmærksom på følgende:

  • At du som udgangspunkt skal have min 1 års erfaring som alment praktiserende læge for at kunne blive tutorlæge I Region Sjælland. Du har dog mulighed for at deltage i de obligatoriske kurser allerede i dit første år som alment praktiserende læge så længe du er i en praksis, der er godkendt som tutorpraksis.
  • At din praksis, som et led i godkendelsen, får besøg af en af Regionens Praksisuddannelseskoordinator (PUK), der vil vurdere om din praksis er egnet som tutorpraksis, hvis den ikke i forvejen er godkendt som tutorpraksis.
  • At du skal deltage i Regionens Hovedvejleder- og tutorkursus eller har deltaget i et tilsvarende kursus, inden for de seneste 5 år.
  • At du som kommende tutorlæge deltager i Region Sjællands introkursus i kompetencevurdering.​

Læs mere om de to kurser på følgende hjemmeside.​

Læs mere i Region Sjællands vejledning for tutorlæger.


Tutormøder, kompetenceudvikling og netværk
To gange årligt afholder Regionens Praksisuddannelseskoordinatorer tutorlægemøde for alle tutorlæger. Tutorlægemøderne er obligatoriske at deltage i og finder sted både i den sydlige og nordlige del af Regionen. Møderne skal sikre dig en løbende kompetenceudvikling, lige som der er fokus på nye pædagogiske metoder og uddannelsesmæssige tiltag og indsatser inden for det almen medicinske område. Her er der også mulighed for ”netværksdannelse” for regionens tutorlæger og udveksling af erfaringer tutorlægerne i mellem.​

Økonomi
Som tutorlæge er du berettiget til tilskud ved indgået aftale om ansættelse af uddannelseslæger. Tilskuddet er forhøjet i lægedækningstruede områder og Region Sjælland håndterer betalingen af den uddannelsessøgendes løn på tutorlægens vegne.

Tutorlægeaftalen​ §3 beskriver gældende staser og vilkår i øvrigt.​

Sådan bliver du tutorlæge
Ønsker du at blive tutorlæge skal du kontakte Sekretariatet for Lægeuddannelse på mail: rs-lvu@regionsjaelland.dk​

Tutorlægekurser:
Tilmelding​

Hvis der er optaget på den ønskede kursusdato, tilbyder vi alle nye tutorlæger en mulighed for Fast-Track til de to obligatoriske tutorlægekurser, hhv. Hovedvejeleder- og Tutorkurser, samt Introkursus for tutorlæger. 
Kontakt Sekretariatet for Lægeuddannelse, hvis du ønsker hjælp til Fast-Track. 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte en af regionens Praksis Uddannelseskoordinatorer (PUK) eller Sekretariatet for Lægeuddannelse, hvis du har spørgsmål.

Kontakt os​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.02.22
Opdateret
07.02.23
Link til denne side: