Søg
 

CVUR

Oplysninger om rådets medlemmer, mødereferater med mere

Det Centrale Videreuddannelsesråd (CVUR) for Region Sjælland er oprettet som et rådgivende råd i regi af Lægeuddannelsen.
Rådets sammensætning er som følger:

 • 1 Chef for Lægeuddannelse, Region Sjælland (formand)
 • 1 Lægefaglig direktør/vicedirektør fra hvert sygehus og psykiatrien
 • 1 Uddannelsesansvarlig overlæge eller 1 Uddannelseskoordinerende overlæge fra hvert sygehus og psykiatrien
 • 1 Enhedschef Det Nære Sundhedsvæsen
 • 1 Uddannelseschef Koncern HR Uddannelse og Udvikling
 • 2 Praksis Uddannelseskoordinatorer (PUK), Lægeuddannelse Region Sjælland
 • 2 repræsentanter fra Yngre Læger, Region Sjælland​
 • 1 - 2 konsulenter, Lægeuddannelse, Region Sjælland


Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægers Videreuddannelse i Region Sjælland har til opgave:

 • At udvikle og sikre sammenhæng i den lægelige videreuddannelse i Region Sjælland gennem løbende koordinering og fastlæggelse af fælles mål og strategier.
 • At styrke kvaliteten af den lægelige videreuddannelse på regionens sygehuse, i psykiatrien, almen praksis og speciallægepraksis gennem velfungerende uddannelsesforløb.
 • At udvælge og fastsætte fælles og koordinerede mål for uddannelseskvaliteten på tværs af regionen, herunder udvælge regionale fokusområder.
 • At bidrage til udvikling og tilpasning af indsatser, der styrker den lægelige videreuddannelse i regionen.
 • At monitorere, og følge op på, kvaliteten af videreuddannelsen gennem fastlagte mål, regionale fokusområder, evalueringer, inspektorrapporter, tilsynsrapporter mm.
 • At drøfte dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse i forhold til sundhedsvæsenets faktiske behov og fordelingen af uddannelsesstillinger.
 • At drøfte den strategiske kompetenceudvikling og efteruddannelse af speciallæger for herigennem at sikre, at regionen har de nødvendige samt efterspurgte kompetencer.
 • At understøtter og fremme synergien mellem uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for den lægelige videreuddannelse.
 • At styrke samarbejde, koordinering, åbenhed, videndeling og læring på tværs af koncernenheder.​​

 

 

Medlemmer af Det Centrale Videreuddannelsesråd:

Psykiatrien
Vicedirektør, Søren Rask Bredkjær
Uddannelseskoordinerende overlæge, Christina Augusta Buchholt Renstrøm

Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge
Konstitueret Vicedirektør, Henrik Møller
Uddannelsesansvarlig overlæge, Toke Seiesøe Barfod

Holbæk Sygehus
Vicedirektør, Dan brun Petersen
Uddannelseskoordinerende overlæge, Susanne Mallet
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
Vicedirektør, Henrik Stig Jørgensen
Uddannelsesansvarlig overlæge, Henrik Torup

Nykøbing F. Sygehus
Vicedirektør, Peder Gunner Fabricius
Uddannelsesansvarlig overlæge, Helle Nielsen

Yngre Læger - Lægekredsforeningen Sjælland
Læge, Jean Strandlod
Læge, Stine Madsen-Østerbye

Region Sjælland - Det Nære Sundhedsvæsen
Enhedschef, Søren Wistisen Rasmussen

Region Sjælland - Koncern HR Uddannelse og Udvikling
Uddannelseschef, Ann Maria Kromann Halse

Region Sjælland - Sekretariatet for Lægeuddannelse
Chef for Lægeuddannelse, Marit K. Buccarella
Konsulent, Jeanette Espensen
Praksis Uddannelseskoordinator, Helge Madsen
Praksis Uddannelseskoordinator, Eva Schandorf

 

Rådet holder fire årlige møder. Har du emner, du mener kunne være relevante at drøfte i Rådet, er du velkommen til at kontakte rs-lvu@regionsjaelland.dk​Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.02.22
Opdateret
17.01.23
Link til denne side:
Andre sider under Råd og Netværk
 

 Kontakt

 
Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø 

Send mail​

Følg os på LinkedIn​​
 

 Mødereferater