Søg
 

Kontakt os

 

Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland

Sekretariatet har ansvaret for samarbejdet og koordineringen omkring Medicinuddannelsen og administration af Den Lægelige Videreuddannelse i Region Sjælland.

Sekretariaterne på Sygehusene og i Psykiatrien

Sekretariaterne er ansvarlig for løn- og ansættelsesforhold for KBU-, intro- og hoveduddannelseslæger, samt fordeling af uddannelsesforløb i samarbejde med Praksis Uddannelseskoordinatorene. Henvendelser vedr. fravær, orlov, sygdom mm. rettes hertil.

Praksis Uddannelseskoordinator (PUK)

PUK er ansvarlig for kontakten til tutorpraksis samt fordeling af uddannelsespladser i almen praksis i samarbejde med sygehussekretariaterne. PUK hjælper også med vejledning i forbindelse med ophold i almen praksis.

Koncern HR Uddannelse og Udvikling (KHR-UU)

Ansvarlig for udbud og drift af obligatoriske lægekurser i Region Sjælland

Den Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator (DYNAMU)

DYNAMU står for planlæning af Intro- og Temadage i Region Sjælland, samt vejledning af yngre læger vedrøende uddannelsesforløb i almen medicin.

Oprettet
24.02.22
Opdateret
01.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø 

Send mail​

Følg os på LinkedIn​​