Søg
 

Sammenhængende Patientforløb

Bedre sammenhæng i indsatser på tværs af sektorer

Sammenhængende Patientforløb er et projekt under Broen til Bedre Sundhed, der går ud på at skabe større sammenhæng og bedre flow i de samlede indsatser og behandlinger omkring socialt udsatte patienter/den enkelte patient. På tværs af sektorgrænser og faglige skel. 

Læs mere om, hvordan vi arbejder i denne folder:

Sammenhængende patientforløb.pdfSammenhængende patientforløb.pdf

Indsatsen trækker spor fra blandt andet projektet Sammen om min vej og målet er at udvikle en model for et stærkere samarbejde mellem almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen. Både i forhold til økonomi og organisation.

 

Ideen er at samle vores kræfter og sætte borgeren i centrum. Med et helhedsorienteret og tværsektorielt blik vil i fællesskab udvikle netop de løsninger, der skal til, for at sikre, at den enkelte patient får den bedst mulige behandling det rigtige sted.

Som et optakt til arbejdet har VIVE udgivet en rapport, der sætter fokus på viden og erfaringer med at skabe sammenhængende patientforløb. 

Eller læs et sammendrag fra VIVE her: Nyhed - Ny rapport om sammenhæng i patientforløb. ​

 
Der er pr. september 2018 planlagt fire prøvehandlinger:

 
  1. Fornuft for ”den grønne patient”: Det er en prøvehandling, der tager udgangspunkt i Akutafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus og handler om at optimere, hvordan vi håndterer gruppen af såkaldt ”grønne patienter”. Det er patienter, der ikke er truet på de vitale parametre og ofte kan behandles bedre andre steder. F.eks. på sygehusets øvrige afdelinger, i psykiatrien, i de kommunale tilbud eller hos den praktiserende læge. En stor andel heraf er socialt udsatte borgere.

    Konkret vil vi se på en udvalgt gruppe af grønne patienter og inddrage almen praksis, psykiatri og områdets tre kommuner i at se på, hvordan vi i fællesskab kan skabe mere optimale forløb.

  2. Fagligt frirum og beslutningskraft: Her er ideen at sætte frontmedarbejdere fri til fagligt at træffe de beslutninger, der er bedst for den enkelte patient. Med udgangspunkt i borgernes behov, ikke i de organisatoriske systemer.

  3. Hvordan gør vi den socialt udsatte patient til en ”hjertepatient”: Det er en indsats, der handler om at gøre det mere attraktivt og kompetenceudviklende at håndtere de socialt udsatte patienter. Forbilledet er hjertepatienter, der giver høj status og bygger på fast definerede arbejdsgange.

  4. Rette patient i rette seng: Her er der fokus på den multisyge borger, der har flere psykiatriske lidelser. Målet er at sikre, at den enkelte patient bliver behandlet netop dér, hvor det sker bedst. 
 
På alle områder arbejder vi udviklingsorienteret og går eksplorativt til værks. Indhold og aktiviteter vil blive formet i takt med, at vi får ny viden, testet vores aktiviteter og evalueret vores resultater.

Indsats 2 og 3 tænkes integreret i indsats 1.

 
Se folder til fagpersoner her: Folder​

 

 
Oprettet
11.09.18
Opdateret
09.05.19
Link til denne side: 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.