Søg
 

Sammenhængende Patientforløb

Bedre sammenhæng i indsatser på tværs af sektorer

Sammenhængende Patientforløb var et projekt under Broen til Bedre Sundhed i samarbejdet med TrygFonden. Det gik ud på at skabe større sammenhæng og bedre flow i de samlede indsatser og behandlinger omkring socialt udsatte patienter/den enkelte patient. På tværs af sektorgrænser og faglige skel. 

Indsatsen byggede videre på erfaringerne fra projektet Sammen om min vej, og målet var at udvikle en model for et stærkere samarbejde mellem almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen. Både i forhold til økonomi og organisation.

Ideen var at samle vores kræfter og sætte borgeren i centrum. Med et helhedsorienteret og tværsektorielt blik var det målet at udvikle netop de løsninger, der skal til, for at sikre, at den enkelte patient får den bedst mulige behandling det rigtige sted.

Som et optakt til arbejdet udgav VIVE en rapport, der satte fokus på viden og erfaringer med at skabe sammenhængende patientforløb. 

Du kan hente rapporten som pdf her:
Rapport - Sammenhæng i patientforløb. 

Eller læs et sammendrag fra VIVE her:
Nyhed - Ny rapport om sammenhæng i patientforløb. ​

Der blev i første omgang planlagt fire prøvehandlinger: 
  1. Fornuft for ”den grønne patient”: Det var en prøvehandling, der tog udgangspunkt i Akutafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus og handlede om at optimere, hvordan vi håndterer gruppen af såkaldt ”grønne patienter”. Det er patienter, der ikke er truet på de vitale parametre og ofte kan behandles bedre andre steder. F.eks. på sygehusets øvrige afdelinger, i psykiatrien, i de kommunale tilbud eller hos den praktiserende læge. En stor andel heraf er socialt udsatte borgere.

    Konkret blev der set på en udvalgt gruppe af grønne patienter, hvor almen praksis, psykiatri og områdets tre kommuner blev inddraget i at se på, hvordan vi i fællesskab kunne skabe mere optimale forløb.

  2. Fagligt frirum og beslutningskraft: Her var ideen at sætte frontmedarbejdere fri til fagligt at træffe de beslutninger, der er bedst for den enkelte patient. Med udgangspunkt i borgernes behov, ikke i de organisatoriske systemer.

  3. Hvordan gør vi den socialt udsatte patient til en ”hjertepatient”: Det var en indsats, der handlede om at gøre det mere attraktivt og kompetenceudviklende at håndtere de socialt udsatte patienter. Forbilledet er hjertepatienter, der giver høj status og bygger på fast definerede arbejdsgange.

  4. Rette patient i rette seng: Her var der fokus på den multisyge borger med flere psykiatriske lidelser. Målet var at sikre, at den enkelte patient blev behandlet netop dér, hvor det var bedst. 
På alle områder arbejdede vi udviklingsorienteret og gik eksplorativt til værks. Indhold og aktiviteter blev formet undervejs, i takt med at vi fik ny viden.
 
Se folder til fagpersoner her: Folder​
Hent slutevaluering her: Slutevaluering
 

 
Oprettet
11.09.18
Opdateret
17.01.22
Link til denne side: 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programleder
Telefon: 29 17 46 36