Søg
 

Vision og strategi

Mere sundhed, større kvalitet og en bedre økonomi

Hvad vil vi opnå?

Broen til Bedre Sundhed skal skabe mere lighed i sundhed. Vi arbejder ud fra Institute for Healthcare Improvements triple-aim strategi, med tre ligestillede mål. 

Broen til Bedre Sundhed skal skabe: 

  • Mere sundhed: Vi skal fremme sundhed og trivsel, på tværs af alder, køn og sundhedsprofil. 
  • Større kvalitet: Vi skal skabe bedre kvalitet for den enkelte. 
  • Bedre økonomi: Vi skal sikre, at vores ressourcer bliver anvendt effektivt. 

Triple Aim trekant web 2.jpg

Under hvert af de tre mål, er der fastsat en række programmål. De handler om alt fra uddannelse, trivsel og selvvurderet helbred til sikkerhed, patienttilfredshed og tal for kommunale sundhedsudgifter pr. borger.

Et af de mest mest markante mål handler om middellevetid;

Broen til Bedre Sundhed skal være med til at sikre, at middellevetiden for alle borgere i Lolland og Guldborgsund Kommuner bliver længere. Den skal som minimum stige, så den svarer til det nationale gennemsnit inden år 2040. 

Lolland og Guldborgsund Kommuner er blandt de kommuner i Danmark der har den laveste middellevetid. En forskel, der tilmed bliver større og større, da levetiden på Lolland-Falster ikke stiger i nær samme takt som i resten af landet. 

 

Du kan se det samlede målhierarki her.

Link til Mål 

Hvem er målgruppen?

Broen til Bedre Sundhed har den samlede befolkning i Lolland- og Guldborgsund Kommuner som målgruppe. På tværs af både køn, alder, etnicitet og sundhedsprofil.

Der er dog et særligt fokus på de mest udsatte grupper. De har ofte en kortere levetid end andre, så en målrettet indsats her, kan løfte den samlede middellevetid markant.

Hvordan arbejder vi?

Broen til Bedre Sundhed arbejder ud fra en porteføljetilgang. Det betyder, at en bred vifte af indsatser hver især skal være med til at skabe en samlet udvikling. 

Broen til Bedre Sundhed har dermed aktiviteter på et væld af områder - fra den lokale folkeskole, til sygehus, psykiatri og den kommunale sundhedssektor og ældrepleje. 

Vi har et stort fokus på evidens. Hvert initia​tiv bliver udvalgt og sat i værk enten fordi der er behov for at skabe ny viden eller fordi eksisterende viden har vist, at det virker.

Alle interventioner bliver løbende evalueret og vi indsamler systematisk både viden og erfaringer. Der giver mulighed for at udnytte og udvikle vores arbejde og metoder også i andre områder i Danmark - regionalt såvel som nationalt og internationalt. 

Hvad er tidshorisonten?

Broen til Bedre Sundhed arbejder i et langsigtet tidsperspektiv. Det handler om at bryde en social ulighed og en negativ arv, og er en proces der rækker frem mod år 2040. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.09.12
Opdateret
08.01.20
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.