Søg
 

Mål og strategi

Mere sundhed, større kvalitet og en bedre økonomi

Hvad vil vi opnå?

Broen til Bedre Sundhed skal skabe mere lighed i sundhed. Vi arbejder ud fra Institute for Healthcare Improvements triple-aim strategi, med tre ligestillede mål. 

Broen til Bedre Sundhed skal skabe: 

 • Mere sundhed: Vi skal fremme sundhed og trivsel, på tværs af alder, køn og sundhedsprofil. 
 • Større kvalitet: Vi skal skabe bedre kvalitet for den enkelte. 
 • Bedre økonomi: Vi skal sikre, at vores ressourcer bliver anvendt effektivt. 

Triple Aim trekant web 2.jpg

Under hvert af de tre mål, er der fastsat en række programmål. De handler om alt fra middellevetid, uddannelse, trivsel og selvvurderet helbred til sikkerhed, patienttilfredshed og tal for kommunale sundhedsudgifter pr. borger.

Programmål for Lolland-Falster

Du kan se det samlede målhierarki for indsatsen på Lolland-Falster herunder, som det så ud, da indsatsen blev sat i søen i 2014. 

Selvom det er mål, der er rettet mod Lolland-Falster, kan en stor del af vores mål - og måden at arbejde med målhierarkiet på - også anvendes andre steder. Om ikke andet så som inspiration. 

 Triple-aim og programmål

Forbedre befolkningens sundhedstilstand:
 

 • Middellevetid
 • Selvvurderet helbred
 • Tr,ivsel
 • Uddannelse
 • Diabetes

Øge den patientoplevede kvalitet:

 • Sikkerhed
 • Lighed
 • Klinisk effektivitet
 • Patienttilfredshed
 • Omkomstningseffektivtet
 • Tilgængelighed

Sundere økonomi: 

 • Forebyggelige indlæggelser
 • Komplikationer til diabetes
 • Andel på overførselsindkomst 
 • Kommunale sundhedsudgifter pr. borger

Målgruppen

Broen til Bedre Sundhed har den samlede befolkning som målgruppe. På tværs af både køn, alder, etnicitet og sundhedsprofil.

Der er dog et særligt fokus på de mest udsatte grupper. De har ofte en kortere levetid end andre, så en målrettet indsats her kan ofte være med til at løfte den samlede middellevetid markant.

Hvordan arbejder vi?

Broen til Bedre Sundhed arbejder ud fra en porteføljetilgang. Det betyder, at en bred vifte af indsatser hver især skal være med til at skabe en samlet udvikling. 

Broen til Bedre Sundhed har dermed aktiviteter på et væld af områder - fra den lokale folkeskole, til sygehus, psykiatri og den kommunale sundhedssektor og ældrepleje. 

Vi har et stort fokus på evidens. Hvert initia​tiv bliver udvalgt og sat i værk enten fordi der er behov for at skabe ny viden eller fordi eksisterende viden har vist, at det virker.

Alle interventioner bliver løbende evalueret, og vi indsamler systematisk både viden og erfaringer. Der giver mulighed for at udnytte og udvikle vores arbejde og metoder også i andre områder i Danmark - regionalt såvel som nationalt og internationalt. ​

Hvad er tidshorisonten?

Broen til Bedre Sundhed arbejder i et langsigtet tidsperspektiv. Det handler om at bryde en social ulighed og en negativ arv, og er en proces der rækker frem mod år 2040. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.09.12
Opdateret
21.01.22
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programleder
Telefon: 29 17 46 36