Søg
 

Organisation

Broen til Bedre Sundhed bygger på et bredt samarbejde mellem mange aktører.

Broen til Bedre Sundhed består af tre indsatser:  

  • Et interventionsprogram.
  • Et almen medicinsk forskningsmiljø, med et professorat i almen medicin.
  • Et forskningsprogram.

Der er tre niveauer: 

På det strategiske niveau er forskning, intervention og forskningsmiljø samlet i en fælles paraply, der kan sikre en stærk 
sammenhæng på tværs. 


På det taktiske niveau er der nedsat to styregrupper, en for forskning og en for intervention. Begge med kompetence til at sikre fremdrift og udvikling for hvert område.

På det operationelle niveau er der udviklet en række projekter, programmer og aktiviteter under hver styregruppe. Her er der fokus på daglig drift, styring og projektledelse.

Diagram inklusiv fondssamarbejde løs fil.jpg

Hent det samlede organisationsdokument her: 

Broen til Bedre Sundhed - Organisation
November 2016

(Bemærk at dokumentet er fra november 2016. Der er derfor sket en del ændringer i persongalleriet siden da. Se de aktuelle personer her på siden i stedet). 


Grundprincipper

Broen til Bedre Sundhed bygger på en række grundprincipper, der gælder på tværs: 

  • Vi skal udvikle et fælles brand for Broen til Bedre Sundhed.
  • Vi skal sikre en faglig bæredygtighed og udviklingskraft, så ressourcer og kompetencer bidrager optimalt til at nå de mål og succeskriterier, der er fastsat.
  • Vi skal udvikle en platform for sundhedsvidenskabelig forskning, herunder sundhedstjenesteforskning i Broens område.
  • Vi skal sikre bred deltagelse og medejerskab på tværs i det samlede partnerskab.
  • Vi skal sikre en økonomisk robust løsning, herunder en koordineret indsats i forhold til fundraising.
  • Vi skal udbrede vores erfaringer regionalt, nationalt og internationalt.
  • Vi skal arbejde med klare rammer og ansvar, herunder for økonomi og fremdrift i det samlede program og i de konkrete aktiviteter.
Nedenfor kan du se, hvem der er med i Broens styregruppe, advisory board, udvalg m.m. 

 

Programkontor

Her kan du se programkontorets medarbejdere

Programbestyrelse

Her kan du se Broens Programbestyrelse

Advisory Board

Her kan du se Broen til Bedre Sundheds Advisory Board

Interventionsstyregruppe

Her kan du se, hvem der er med i Broens Interventionsstryregruppe

Familie og Alkohol

Her kan du se medarbejderne i Familie og Alkohol

Sammen om min vej

Her kan du se medarbejderne i Sammen om min vej

Sund Uddannelse

Her kan du se vores organisation i Sund Uddannelse

Forskningsstyregruppe

Her kan du se Broens Forskningsstyregruppe.

Oprettet
24.09.12
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.