Søg
 

Baggrund for indsatsen på Lolland-Falster

Ny udvikling på Lolland-Falster

Da indsatsen på Lolland-Falster blev sat i værk, var det fordi området i en lang periode, havde været præget af store udfordringer. Med socioøkonomisk modvind og en dårlig helbredsprofil. 

Det er et område, der er kendetegnet ved; 

  • En lav indkomst, et lavt uddannelsesniveau og en høj arbejdsløshed.
  • En befolkning, der består af mange fattige familier og en stor andel af ældre.
  • En befolkning med en usund levevis, en kort middellevetid og et stort antal med kroniske sygdomme.

Der er samtidig store udfordringer indenfor kvalitet og økonomi:

  • Det er svært at rekruttere kvalificeret personale til sygehus, psykiatri og almen praksis.
  • Det er en lægestand med en høj alder. Der er derfor udsigt til større lægemangel, når de nuværende læger går på pension.
  • Der er et højt forbrug af akutte ydelser.  
  • Der er for få speciallæger i yderområderne.
  • Der er høje omkostninger til hjemmepleje, sundhedspleje og genoptræning.
  • Der mangler værktøjer til at sikre den rette kvalitet.  

Lolland og Guldborgsund Kommuner er og var dermed to af de kommuner i Danmark, der har det største potentiale i at vende en negativ spiral til en positiv ny udvikling.

En ny tid forude 

Byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt smitter positivt af på hele Lolland-Falster og ventes at skabe tusindvis af nye jobs. 

Områdets arbejdsløshed er derfor allerede faldet, der er positive investeringer på vej, og der er stor politisk vilje til at gøre noget nyt og ekstra, der kan give området et boost.
 

På sundhedsområdet bliver der arbejdet på at skabe bedre folkesundhed til alle, sikre mere lige adgang til sundhedstilbud i høj kvalitet og udvikle nye redskaber, der kan strukturere og måle effekter af de enkelte sundhedsindsatser. Så man kan fokusere på det, der rent faktisk virker.

De to kommuner og Region Sjælland har allerede sat et væld af initiativer i gang, som Broen til Bedre Sundhed kan være med til at samtænke og udvikle. Der er med andre ord et solidt fundament - og en bølge, som Broen kan understøtte - der kan sikre en reel forandring. 

Oprettet
24.09.12
Opdateret
21.01.22
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programleder
Telefon: 29 17 46 36