Søg
 

Baggrund

Ny udvikling på Lolland-Falster

COLOURBOX1992693.jpg

Baggrund

 

Lolland og Guldborgsund Kommuner har i mange år været et område præget af store udfordringer. Med socioøkonomisk modvind og en dårlig helbredsprofil.

Det er et område, der er kendetegnet ved; 

  • En lav indkomst, et lavt uddannelsesniveau og en høj arbejdsløshed.
  • En befolkning, der består af mange fattige familier og en stor andel af ældre.
  • En befolkning med en usund levevis, en kort middellevetid og et stort antal med kroniske sygdomme.

Der er samtidig store udfordringer indenfor kvalitet og økonomi:

  • Det er svært at rekruttere kvalificeret personale til sygehus, psykiatri og almen praksis.
  • Det er en lægestand med en høj alder. Der er derfor udsigt til større lægemangel, når de nuværende læger går på pension.
  • Der er et højt forbrug af akutte ydelser.  
  • Der er for få speciallæger i yderområderne.
  • Der er høje omkostninger til hjemmepleje, sundhedspleje og genoptræning.
  • Der mangler værktøjer til at sikre den rette kvalitet.  

Lolland og Guldborgsund Kommuner er dermed to af de kommuner i Danmark, der har det største potentiale i at vende en negativ spiral til en positiv ny udvikling.

 

En ny udvikling

Netop nu har vi en unik chance. Områdets arbejdsløshed er faldet, der er positive investeringer på vej, og der er stor politisk vilje til at gøre noget nyt og ekstra, der kan give området et boost.
 

Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet. Her bliver der arbejdet på at skabe bedre folkesundhed til alle, sikre mere lige adgang til sundhedstilbud i høj kvalitet og udvikle nye redskaber, der kan strukturere og måle effekter af de enkelte sundhedsindsatser. Så man kan fokusere på det, der rent faktisk virker.

De to kommuner og Region Sjælland har allerede i de seneste år sat et væld af initiativer i gang, som Broen til Bedre Sundhed kan være med til at samtænke og udvikle. Samtidig har et nyt partnerskab med TrygFonden givet en solid økonomisk indsprøjtning på op mod 20 mio. kr. frem mod 2020.

Oprettet
24.09.12
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.