Søg
 

Metode

En indsats i fællesskab

Broen til Bedre Sundhed arbejder ud fra Institute of Healthcare Improvements metodeprogram. Et vigtigt fundament for Broens arbejde.

Særligt gælder: 

  • Vi arbejder efter mål. Se vores målhierarki her: Mål.

  • Vi evaluerer vores resultater, og understøtter alt med data. Se f.eks. vores ledelsesrapporter og evalueringer.  

  • Vi arbejder ud fra evidens. Vi vælger kun de indsatser, hvor der er evidens for en effekt, eller et behov for at udvikle ny viden.

  • Vi begynder i det små og skalerer op - f.eks. efter 5:25-modellen, hvor vi begynder med 5 deltagere og skalerer op til 25, 125 og til sidst 625. Se f.eks. Sammen om min vej.

  • Vi bruger forbedringsmodellen PDSA til at udvikle og tilpasse vores indsatser. Se igen Sammen om min vej som eksempel.

Se Broens samlede metodepræsentation her. 

Der er desuden mere information om metode og forbedringsarbejde i Forbedringsakademiet hos Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland. Her finder du også skabeloner og relevante artikler, som du kan bruge i dit eget arbejde. 


6 indsatsområder

Broen til Bedre Sundhed har seks indsatsområder. Hvert indsatsområde har sin egen vision og en række mål. Nærmere bestemt 3-5 SMART-mål, som kan måles løbende.

Broen til Bedre Sundhed arbejder desuden med en række ”driver-diagrammer”. Det er diagrammer, der går ud på at vise, hvad der skal til, for at nå de forskellige mål. F.eks. kan et godt arbejdsmiljø være en "driver" for at få større sundhed på arbejdspladsen.

Driverdiagrammet er dermed et redskab til at;

  • Beskrive, synliggøre og illustrere sammenhænge og relationer mellem mål, drivere og indikatorer.
  • Understøtte at man får valgt de rette indikatorer.
  • Skabe motivation ved at synliggøre den enkelte deltagers bidrag og rolle.
  • Fastholde fokus.

Man skelner mellem primære og sekundære drivere. De primære drivere er de vigtigste forhold – de påvirker vores proces direkte og er afgørende for, om vi når vores mål.

De sekundøre drivere er forhold, som er nødvendige for at vi kan opnå de primære drivere. De hjælper til at identificere hvilke forbedringer og forandringer, der kan prøves af, for at påvirke de primære drivere.

Download alle Broens driverdiagrammer i Broens metodedokument: 

Broens metode.pdf​


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.01.16
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:
Andre sider under Om Broen til Bedre Sundhed


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.