Søg
 

Sundhedsbegreb

Det brede sundhedsbegreb

Broen til Bedre Sundhed arbejder ud fra det brede sundhedsbegreb. Det handler ikke kun fravær af sygdom og svækkelse, men også om livskvalitet eller det, der i WHO’s oprindelige sundhedsdefinition kaldes psykisk og socialt velbefindende.

Der bliver sat fokus på sundhed og på de forhold og processer, som skaber, udvikler og fastholder sundhed hos det enkelte menneske, i grupper og/eller i samfundet.

Centrale elementer er borgerinddragelse, hverdagsliv, politiske rammer, tværsektorielt samarbejde og forudsætninger for at leve et sundt liv.

Dahlgren og Whitehead har i 1991 udformet nedenstående figur, som illustrerer de faktorer der har betydning for hvordan der opstår ulighed i sundhed:

Sundhedsbegreb.png
 

I midten står det enkelte individ, defineret ved arv, køn og alder. Faktorer der som udgangspunkt er uforanderlige.

De øvrige lag i figuren kan både have positive og negative effekter på helbredet.

Nærmest er de individuelle livsstilsfaktorer og dernæst de sociale relationer og fællesskaber.

Næstyderst er de faktorer, der er relateret til levevilkår og yderst har vi de samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige vilkår og rammer.

De forskellige niveauer i modellen spiller sammen. Eksempelvis afhænger en persons livsstil såvel af arv, køn og alder, som af de sociale relationer og af levevilkår (uddannelse, arbejdsforhold mv.).

Generelt har forskningen i folkesundhed igennem årene flyttet sig længere og længere ud ad i cirklerne – Fra fokus på individ, til fokus på livsstil, fællesskaber og levevilkår, og til det indbyrdes samspil mellem de forskellige determinanter for sundhed. ​

Kilde: Dahlgren et al., 1991

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.16
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:
Andre sider under Om Broen til Bedre Sundhed


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.