Søg
 

Viden

Hvor henter vi vores viden fra?

​I Broen til Bedre Sundhed vælger vi indsatser og aktiviteter efter hvor der er evidens for en effekt, eller et behov for at udvikle ny viden. 

Vi afdækker eksisterende viden og erfaringer på området før vi sætter en indsats i værk. 

Det sker ud fra: 

  • Litteratursøgninger i PubMed og Cochrane Library: Videnska​belige artikler (meta-analyser, RCT, observationelle studie (follow up), case-kontrolstudier, tværsnitsundersøgelser, MTV-rapporter m.m.).
    Link til vejledning til PubMed klik her.  ​
  • Publikationer fra styrelser. F.eks. Sundhedsstyrelsen.
  • Publikationer fra patientforeninger. F.eks. Diabetesforeningen.
  • Rapporter og publikationer fra kommuner og regioner. 
I forhold til metode-litteratur bruger vi særligt: 

  • Kompendium fra Jacob Anhøj: Kompendium i Kvalitetsudvikling. 
  • Anbefalet litteratur fra Forbedringsagetuddannelser. 
  • Publikationer, rapporter eller litteratur anbefalet af Institute for Healthcare Improvement (IHI). 
Vi vælger videnskabelige artikler om det aktuelle emne ud fra evidenshierarkiet; jo højere op i ”kransekagen”, jo bedre.

 

 
Kransekagefigur web.jpg


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.09.18
Opdateret
07.11.19
Link til denne side:
Andre sider under Om Broen til Bedre Sundhed


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed