Søg
 

Historie

De første år - fra ide til indsats

Tænketanken Fremtidens voksne, februar 2015.​

De første ideer  

Broen til Bedre Sundhed blev etableret i 2013. Det var et fælles ønske om at vende en udvikling og give Lolland-Falster et boost, der blev det første startskud til et stort, bredt samarbejde på tværs af både faglige, organisatoriske og politiske skel.
 
Hurtigt blev de første 6 indsatsområder defineret og Broen til Bedre Sundhed fik til opgave at arbejde med blandt andet tidlige indsatser for børn og unge, bedre kronikeromsorg og mere hensigtsmæssige akutforløb.
 

Processen: Tænketanke som kvalitetssikring 

I 2014 og 2015 blev der nedsat 5 tænktetanke. En for hvert indsatsområde - på nær området "Nye veje". 


Tænketankene fik til opgave at:

 • Kvalificere Broens arbejde; herunder definere vision, mål, drivere og indikatorer for de enkelte indsatsområder m.m. 
 • Sikre at de enkelte mål var i en form, man kan følge over tid via tilgængelige og valide data.
 • Udforme en projektportefølje indenfor hvert indsatsområde;
  • Vurdere tidligere projekter, forskning og programmer på området.
  • Identificere behov og komme med ideer til nye initiativer.
  • Byde ind med forslag til hvor aktuelle tiltag burde ensrettes eller opkvalificeres i eller på tværs af de enkelte organsiationer.

Hver tænketank blev sammensat så den rette viden og kompetencer var til stede. De bestod typisk af 10-12 personer med kompetencer inden for; sygehus, almen praksis, kommuner, psykiatri, plejesektor, patientforeninger og region.

Hver tænketank blev afsluttet med en rapport. Dem kan du se nedenfor. Bemærk at tænketanken Fremtidens voksne blev gennemført i flere delområder. Der er derfor tre rapporter, der tilsammen udgør den samlede rapportering.

Rapportering fra Sundt erhverv.pdfSundt erhverv
Rapportering fra Lige adgang til sundhedstilbud.pdfLige adgang til sundhedstilbud
Rapportering fra Kronikerindsats.pdfKronikerindsats
Rapportering fra Hensigtsmæssige akutforløb.pdfHensigtsmæssige akutforløb

Fremtidens voksne: 
Rapportering fra Socialt udsatte børnefamilier.pdfSocialt udsatte børnefamilier
Den rigtige Afrapportering De særligt udfordrede børn samt Sunde og glade børn(2579115).PDFDe særligt udfordrede børn samt Sunde og glade børn
Afsluttende rapportering fra Læring og forudsætninger herfor.pdfLæring og forudsætninger herfor

Som en del af tænketanken "Fremtidens voksne" fik en gruppe forskere fra Ålborg Universitet til opgave at afdække indsatsen for sårbare børn og unge på Lolland og Falster. Resultatet blev præsenteret i en rapport og på et seminar i februar 2015. Hent rapporten her: 

Endelig rapport mandag.pdfEn særlig indsats.pdf

De første projekter

Efter en række mindre projekter blev der i 2014 for alvor sat fart i Broen til Bedre Sundhed. Tre store initiativer blev sat i værk indenfor kort tid: 

 

 • Sund Uddannelse med en omfattende sundhedsindsats på 8 folkeskoler på Lolland-Falster. 
 • Sammen om min vej - et kvalitetsudviklingsprojekt med fokus på de mest sårbare borgere og deres forløb. 
 • Lolland-Falster Undersøgelsen - Den hidtil største befolkningsundersøgelse i et dansk landområde og fundamentet for en omfattende forskningsindsats. 

En ny æra

I marts 2017 indgik Region Sjælland og TrygFonden en partnerskabsaftale. Som et led heri sagde TrygFonden ja til at investere op mod 20 mio. kroner i indsatser under Broen til Bedre Sundhed i perioden fra 2017-2020. 

Fire indsatsområder blev valgt ud: 
Et familieorienteret alkoholtilbud, en tidlig indsats for sårbare børn og unge, en indsats for at skabe mere sammenhængende sygdomsforløb og til sidst: En indsats for at opsamle, udvikle og sprede den viden og erfaring, som de enkelte aktiviteter fører til. 

Læs mere om samarbejdet med TrygFonden her: TrygFonden

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.11.17
Opdateret
21.01.22
Link til denne side:
Andre sider under Om Broen til Bedre Sundhed


 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed