Søg
 

Bedre sundhed til sårbare borgere

Evaluering af Sammen om min vej

​Sårbare borgere får bedre sundhed og mere smidige forløb på tværs af læge, sygehus og kommune med støtte fra en forløbspartner. Det viser ny evaluering.

I Lolland og Guldborgsund Kommuner har Broen til Bedre Sundhed i tre år sat fokus på sårbare borgeres helbred og sundhed. Med en ny funktion som forløbspartner har mere end 200 borgere fået støtte til at navigere på tværs af f.eks. sygehus, psykiatri, misbrugscenter, kommunens sagsbehandler eller den praktiserende læge. Vi kalder det Sammen om min vej.

Tom Larsen, der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune, fortæller: ”Vi har en gruppe sårbare borgere, som ofte er indlagt og samtidig slås med f.eks. misbrug eller psykiske problemer. De bliver derfor ofte behandlet flere steder på samme tid - det kan let blive uoverskueligt og den enkelte behandling får måske ikke den effekt, den burde få. Det har vi gjort lettere med Sammen om min vej”.

En evaluering viser, at deltagerne har fået bedre sundhed og har oplevet at deres tilbud er blevet bedre koordineret. Også på tværs af kommune, sygehus og den praktiserende læge.

”Med Sammen om min vej er der taget udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation og sat ind med netop det, der er vigtigt for at få en hverdag til at hænge sammen. Ofte handler det om at få styr på det mest basale først. Man skal have et sted at bo og mad på bordet, før man kan få glæde af en behandling for f.eks. diabetes eller KOL”, fortæller Tom Larsen og understreger, at det er afgørende med fleksible tilbud:

”Vi skal holde fast i at udvikle vores indsatser, så de bliver mere smidige og i større grad kommer til at tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det koster ikke ekstra, men det giver bedre sundhed og større livskvalitet”.


Fakta om evalueringen 

Broen til Bedre Sundhed har evalueret Sammen om min vej i foråret 2018. Evalueringen viser, at indsatsen på kort sigt har skabt både bedre sundhed og større kvalitet, uden at det har kostet ekstra. 

Deltagernes egen opfattelse af sundhed og trivsel er således forbedret, de oplever en højere kvalitet, og både deltagere og medarbejdere giver udtryk for, at der er skabt en bedre sammenhæng på tværs af aktører.

Se evalueringen her: 

 • Andelen af deltagerne som vurderer at deres helbred er godt, er øget med 17 procentpoint.
 • Andelen af deltagere som er tilfredse med livet, er øget med 26 procentpoint.
 • Andelen af deltagere, der vurderer at deres forløb på tværs af sektorer er godt, er steget med 31 procentpoint.
 • Andelen af deltagere, der er tilfredse med deres behandling er øget med 28 procentpoint.
 • Andelen af deltagere som oplever at de i passende grad selv er med til at træffe beslutninger er øget fra 63 til 85%.
 • De sygehusbaserede omkostninger og den kommunale medfinansiering. er uændret.
 • Der er etableret hyppigere kontakt til praktiserende læge, speciallæge og ambulant kommunal behandling.​

Fakta om Sammen om min vej

 • Sammen om min vej er en indsats for sårbare borgere i Lolland og Guldborgsund Kommuner under Broen til Bedre Sundhed.
 • Det er et treårigt initiativ, der skal (1) skabe bedre sundhed, (2) sikre en større patientoplevet kvalitet og (3) sikre en relevant brug af ressourcer på tværs af det samlede social- og sundhedsvæsen.
 • Mere end 200 borgere har været med og mere end 300 er hjulpet videre til andre former for hjælp.
 • Deltagerne har haft en gennemsnitsalder på 49 og hver fjerde er under 40 år. Hovedparten bliver forsørget af det offentlige og 44% har grundskolen som den højeste uddannelse.
 • Deltagerne er tilsammen forældre til 87 børn under 18 år. Der er dermed et forebyggelsespotentiale i forhold til næste generation.
 • Sammen om min vej er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet. Herudover indgår medfinansiering fra Region Sjæland, Lolland og Guldborgsund Kommuner.
Historien om Thomas 

Mød Thomas. Han er mand i 40’erne, uden for arbejdsmarkedet og uden fast bopæl. Han føler sig ensom, har symptomer på angst, har diabetes og har haft et omfattende alkoholmisbrug.

Thomas var på kun halvandet år indlagt 30 gange, både på det somatiske sygehus og i psykiatrien. Ofte flere gange på samme uge. Han følte sig hverken hørt eller forstået, og forlod ofte sygehuset uden en plan og uden at være færdigbehandlet. Han havde mistet overblikket.

Thomas blev spottet i akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus og kom med i Sammen om min vej. Her fik han tilknyttet en forløbspartner og sammen fik de identificeret de største udfordringer i Thomas’ liv.

I de følgende måneder blev der sat en dagsorden for, hvordan de enkelte problemer kunne håndteres på en ny måde.

Sammen kom de vidt omkring - Thomas fik byttet de skiftende sofaer ud med et fast sted at bo og fik overblik over sin økonomi. Derefter gik turen til almen praksis og derfra til udredning i psykiatrien. Han fik genoptaget et ambulant misbrugstilbud og efter lidt tid også styrket sin kontakt til det lokale jobcenter.

Idag har Thomas en god kontakt til sin misbrugskonsulent og hans daglige misbrug er ophørt. Han er i behandling i distriktspsykiatrien og har kun haft få indlæggelser. Der er kommet styr på hans diabetes og han følger sine kontroller. Han er desuden lige startet i et flexjob. 

Overblik og mening er genskabt og Thomas har fået troen på sit liv tilbage.


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.06.18
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:


Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.