Søg
 

Import og eksport af viden

Når viden og læring skal i spil

I Broen til Bedre Sundhed arbejder vi struktureret med læring og sætter fokus på, hvordan vi bringer viden aktivt i spil. Der er to vinkler: 
 
Import af viden 
Vi har et løbende fokus på at importere viden, metoder og erfaringer i vores arbejde. 
 
Vi samarbejder med flere større forskningsinstitutioner og anvender kun indsatser og viden, hvor der er evidens for en effekt, eller et behov for at udvikle noget nyt. Vi afsøger løbende ny teori og datakilder.

Se her hvordan: Ny viden.​ 
 
Broen til Bedre Sundheds metodeprogram bygger på forbedringsmodellen og vi arbejder altid på at sikre en ensartet brug af redskaber (som f.eks. charter, driverdiagrammer, fremdriftsrapporter, PDSA-cirkler og SPC-grafer) i alle Broens projekter. Blandt andet ved hjælp af interne kompetenceudviklingsforløb. 

Se mere info om Broens metodeprogram her: Metode. 
 
Vi forsøger desuden at lære af både egne og andres erfaringer, således at vi kan udnytte og inddrage viden fra tidligere projekter i nye opgaver. 
 
Eksport af viden 
Broen til Bedre Sundhed arbejder samtidig systematisk med at opsamle læring og viden i vores aktiviteter, og sikre, at det bliver tilgængeligt for andre. Både lokalt og i en større regional og national kontekst. 

Lokalt holder vi f.eks. læringsseminarer og faciliterer netværk, hvor andre har mulighed for at høre om vores resultater, erfaringer og måde at arbejde på. Samtidig lærer vi af andre og deltagerne af hinanden. 

Der er et par eksempler her: 
Link til nyhed om seminar for Sammen om min vej

På nationalt niveau deltager vi jævnligt ved større møder, konferencer og paneldebatter. F.eks. i regi af KL, Danske Regioner og forskellige ministerier. 

Det kan du følge her: Konferencer m.m. 
 

 
Oprettet
06.09.18
Opdateret
17.01.22
Link til denne side:


​​
 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programleder
Telefon: 29 17 46 36