Søg
 

For fagprofessionelle

Sammen kan vi gøre en forskel

Sammen om min vej er et tilbud, som skal styrke vores indsats for de mest udsatte borgere i Lolland og Guldborgsund Kommuner.
 
Det er borgere, der ofte bliver (gen)indlagt eller har et komplekst forløb, eventuelt med en eller flere kroniske diagnoser. Det kan f.eks. være diabetes, KOL eller hjertekarsygdomme. Måske kombineret med psykiske lidelser, misbrug eller sociale problemer.
 
Ofte kan borgeren let komme til at bevæge sig rundt i systemet, hvor vi hver især sætter ind på hver vores front. Desværre uden at de mange indsatser altid bliver koordineret tilstrækkeligt på tværs.
 
Det giver dårlige resultater og vores behandling får ikke den effekt, den kunne have. Det er samtidig en dyr løsning – opgørelser har vist at 1 % af borgerne forbruger op mod 30 % af de samlede sundhedsudgifter.
 
Sammen om min vej skal være med til at sikre, at vores samlede indsats bliver koordineret mere hensigtsmæssigt. Så den enkelte borger får et mere brugercentreret og sammenhængende forløb, og dermed en større effekt af vores behandling.
 
 
Sammen kan vi gøre en forskel 
 
Vi tager udgangspunkt i den enkelte brugers perspektiv og hans eller hendes oplevelse af egen situation.

Vi har fokus på:

  • At sikre en hensigtsmæssig koordinering mellem relevante parter. F.eks. sygehus, psykiatri, praktiserende læge, hjemmepleje, bostøtte og jobcenter.
  • At iværksatte tiltag matcher borgerens behov.
I projektet får brugerne tilbudt en fast forløbspartner. Partneren kan f.eks. støtte og give hjælp til: 

  • Koordinering og sikring af sammenhæng mellem forskellige instanser
  • Mødet med de forskellige kontakter i social- og sundhedsvæsenet
  • At komme videre i forhold til sin situation.
Samtidig kan vi selv blive klogere på, hvor og hvordan vi bedst kan justere og udvikle vores indsatser på tværs, så det vi sætter i værk for den enkelte, også kan komme andre i samme situation til gode.
 


Du kan også hjælpe 

Broen til Bedre Sundhed arbejder løbende med at rekruttere nye borgere til Sammen om min vej. Blandt andet via akutafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus.

Men vi har brug for din hjælp til at spotte nye deltagere – måske møder du i din hverdag netop den borger, som kan have glæde af at være med? Det kan være på sygehuset, i psykiatrien, i misbrugscenteret, i hjemmesygeplejen eller måske i jobcenteret?
 
Fortæl om Sammen om min vej og del vores materiale ud. Bed om lov til at vi kontakter borgeren og send os en melding med diverse kontaktoplysninger. Så bliver det måske den næste, vi kan hjælpe.
Hent vores folder her:
 

Sammen om min vej - Vil du være med?

Se også vores kriterier her: 

Sammen om min vej_Inklusionskriterier november 2016.pdfInklusion- og eksklusionskriterier

 

Sådan arbejder vi

 
Sammen om min vej er baseret på en internationalt anerkendt metode, udviklet af Institute for Healthcare Improvement (IHI).
 
Metoden har fokus på systematisk at inddrage borgerne og deres netværk i at udvikle og forbedre vores social- og sundhedsindsatser.
 
Målet er blandt andet, at opnå en bedre kvalitet, en øget patienttilfredshed og en fornuftig sundhedsøkonomi.
 
Metoden tager udgangspunkt i en lille gruppe borgere. Ud fra deres erfaringer udvikles en indsats, som vi efterfølgende implementerer og evaluerer.
 
Ideen er, at lade indsatsen vokse, fra fem deltagere til 25, 125 og til sidst 625 borgere.
 
Undervejs anvender vi en cirkulær metode til at udvikle vores indsatser. Det handler om fire faser: PLAN, DO, ACT, STUDY og kaldes også PDSA-cirklen.

 

PDSA.jpg 

Læs et fælles indlæg om Sammen om min vej fra regionsrådsformand Jens Stenbæk, borgmester John Brædder og borgmester Holger Schou Rasmussen her: 

Sammen kan vi gøre en forskel​

 

Oprettet
13.01.16
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.