Søg
 

Tilflyttede familier

Tidlig indsats for børn i 0-6-års alderen

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319379.ihtml/player.html?token=560ca1273502b43e6ed6ff5ba60e8595&source=embed&photo%5fid=37551318">

Som et led i samarbejdet med TrygFonden har Broen til Bedre Sundhed sat gang i en indsats, der sætter fokus på børn i 0-6 års alderen med begyndende tegn på mistrivsel.

 
LØFT

 
20 medarbejdere fra Lolland og Guldborgsund Kommuner er blandt andet kommet med i et kompetenceudviklingsforløb i metoden LØFT. Det skal være med til at klæde dem bedre på i forhold til at tage en tidlig dialog med de enkelte forældre, når et barn viser de første tegn på trivselsproblemer.

 
I LØFT er der fokus på at se på barnets, familiens og deres omgivelsers ressourcer, ønsker og mål, samt deres evner til at udvikle tiltag, som kan bringe dem fremad mod målet. Antagelsen er, at barnet, familien og eventuelt daginstitutionen allerede selv besidder afgørende elementer af løsningstiltag, som er vigtige at undersøge eller udvikle.

 
De 20 medarbejdere vil både blive uddannet i LØFT og få kompetencer til at facilitere og kompetenceudvikle andre. På den vis skal kurset være med til at udvikle en ny kultur. 

 

 
Besøg i tilflytterfamilier

 
Et andet initiativ handler om at sætte fokus på børn i alderen fra 0-3 år i familier, der er nytilflyttet til Lolland-Falster. Alene i 2016 handlede det om 237 børn. 

 
Fremover vil alle nytilflyttede familier med børn i målgruppen få et tilbud om at få besøg af sundhedsplejen. Succeskriteriet er, at 80% vil sige ja tak.  

 
Ved samtalen vil der være fokus på barnets sundhed og trivsel, på at skabe netværk, opbygge relationer og orientere om de lokale muligheder for børn og familier. F.eks. på biblioteket, i foreningslivet (mor-barn svømning, gymnastik m.m.) eller tilbud til særlige målgrupper (unge mødre, alkoholrådgivning m.m.).

 
Det skal være med til at understøtte, at der bliver skabt en god kontakt til den enkelte familie så tidligt som muligt.

 

 
Oprettet
06.09.18
Opdateret
24.10.19
Link til denne side: 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.