Søg
 

Børns sundhed

Sociale relationers betydning for børns sundhed

​​​​<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=32696f2dc207ee3b9861a3136fd7d8c1&source=embed&photo%5fid=28366571">​​

Elisabeth Søndergaard er antropolog og igang med et 3-årigt erhvervs-ph.d.-projekt.  
 
Projektet forbinder sundheds- og samfundsfaglige aspekter ved at undersøge sammenhængen mellem sociale relationer og børns helbred i socioøkonomisk udsatte børnefamilier med en multisyg forælder på Lolland-Falster.
 
Hvorfor er det relevant? 
 
Projektet er vigtigt, fordi andre studier har påvist en negativ sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske profil og sundhed og deres børns aktuelle og fremtidige helbred. 
 
Desuden ved vi, at børn som oplever traumatiske hændelser i barndommen, som f.eks. alvorlig sygdom i nær familie eller dysfunktionelle familierelationer, er i større risiko for at udvikle egentlige sygdomstilstande. 
 
Ligeledes ved vi, at børns sociale relationer er afgørende både for oplevelsen af deres barndom og for deres aktuelle og fremtidige sundhedsprofil. 
 
Men der er begrænset viden om, hvordan de forskellige faktorer hænger sammen, og hvordan de påvirker hverdagslivet set fra børnehøjde. Og det er – blandt andet – det Elisabeth forsøger at finde ud af!

 
Hvordan foregår det? 
  
Projektet benytter sig af et antropologisk mixed methods-design. Det betyder, at der både er en kvalitativ del i form af et længerevarende feltarbejde, som bygger på deltagerobservationer, interviews, samtaler og børnetegninger, og en kvantitativ del i form af data fra en igangværende befolkningsundersøgelse på Lolland-Falster (Lolland-Falster Undersøgelsen) og danske registre.

 
Den kvalitative dataindsamling er afsluttet, mens den kvantitative del pr. juli 2018 er i fuld gang.
  
Gennem fire mdr. boede Elisabeth i et lille stråtækt hus på Lolland-Falster og tilbragte størstedelen af sin tid hjemme hos seks børnefamilier. Fælles for familierne var, at enten mor eller far led af flere sygdomme, som fyldte meget i hverdagen, og som derfor i høj grad var med til at definere, hvordan det var at være barn i den familie. Desuden var alle deltagende familier socioøkonomisk udfordrede, bl.a. i kraft forældrenes løse tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Hvad viser de foreløbige resultater? 
 
Projektets første kvalitative analyser peger blandt andet på et gennemgående mønster af brudte relationer og mange konflikter i familierne.
 
Desuden peger data på, at barnelivet i disse familier kan opleves som: 
 
1. Skræmmende (særligt hvis barnet ikke ved nok om prognosen for forælders sygdom).
 
2. Begrænsende for barnets lyst til at indgå i sociale relationer (Fordi det kan være svært at invitere venner over, hvis man ikke ved, hvordan mor eller far har det i dag). 

 
3. Giver barnet en dybtfølt længsel efter normalitet og stabilitet.

 
Alle gør deres bedste
 
Elisabeth har oplevet, at ALLE de familier og forældre, som hun har været i kontakt med, har gjort det bedste, de kunne for deres børn. Det er derfor vigtigt at understrege, at hendes projekt ikke handler om at give en løftet pegefingre, men om at bidrage med ny viden om børnenes perspektiv. 
 
Kontakt Elisabeth Søndergaard hvis du vil vide mere: rzd739@sund.ku.dk​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.07.16
Opdateret
25.03.19
Link til denne side:
LOGO til web.jpg

 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.