Søg
 

Samarbejde med TrygFonden

TrygFonden og Broen til Bedre Sundhed har dannet et partnerskab


​I marts 2017 indgik TrygFonden og Broen til Bedre Sundhed et stort, strategisk partnerskab.

Det er en aftale, der betyder, at TrygFonden i perioden fra 2017-2019 vil bidrage aktivt som partner i et væld af aktiviteter under Broen til Bedre Sundhed. Både i form af økonomi og i kraft af viden og sparring i den løbende proces.

I alt vil TrygFonden investere 20 mio. kroner i aktiviteter indenfor fire spor:

1. Væk fra alkoholsporet

Broen til Bedre Sundhed ønsker at identificere og hjælpe personer med et for stort alkoholforbrug i familier med børn. Blandt andet ved hjælp af et nyt familieorienteret behandlings- og rådgivnings tilbud.

Målet er at udvikle en tidlig indsats for de familier, der ikke er gået i opløsning endnu. Det er et supplement til Lolland og Guldborgsund Kommuners eksisterende tilbud, hvor der primært er fokus på familier, der allerede er brudt sammen.

Vi forventer, at mere end 250 familier vil blive identificeret. Blandt andet via de kommunale jobcentre, sundhedspleje, dagtilbud, skoler, almen praksis og på Nykøbing Falster Sygehus.

Se mere info her: Familie og Alkohol


2. En opvækst i trivsel

Ulighed i sundhed bliver grundlagt allerede i den tidlige barndom, så jo før man sætter ind, jo bedre en effekt kan man få.

En ny indsats skal derfor sætte fokus på de yngste (fra 0-6 år) og opspore børn med begyndende problemer. Inden de udvikler sig. Det skal supplere de to kommuners eksisterende tilbud og give større trivsel og flere skoleparate børn.

Som et led heri skal pædagoger, lærere og andre frontmedarbejdere klædes ekstra på i forhold til at spotte de relevante børn og tage de svære samtaler tidligt. 

Se mere info her: Børn og Familie.


3. Sammenhængende patientforløb

Alt for ofte bliver tilbud og behandlinger skåret til, så det passer med vores organisatoriske procedurer og systemer, frem for at tage udgangspunkt i, hvad der skaber det bedste forløb for den enkelte patient.

Broen til Bedre Sundhed ønsker derfor at skabe større sammenhæng
i de enkelte sygdomsforløb, på tværs af både sektorgrænser og faglige skel.

Målet er at udvikle og teste en model for et stærkere samarbejde
på tværs af almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen,
med både psykiatri og somatik. Det gælder både i forhold til økonomi og organisation.

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte patient, vil vi sætte fokus på patientens oplevelse af kvalitet. Blandt andet via større brug af patientens egne data (PRO-data).

Se mere info her: Sammenhængende patientforløb


4. Import og eksport af viden

Broen til Bedre Sundhed arbejder strukureret for at mål, indsatser og resultater skaber læring og udvikling - lokalt, regionalt og nationalt.

En del af opgaven er derfor at opsamle og dele de vigtigste erfaringer
og sprede viden, der kan komme flere til gavn. F.eks. ved brug af årlige konferencer eller via samarbejde med andre kommuner og relevante
organisationer. F.eks. Dansk Selsskab for Patientsikkerhed eller Danske Patienter.

Se mere info her: Import og eksport af viden.​ 

--

Aftalen blev fejret ved et stort arrangement på Borgerskolen i Maribo. Læs nyhed om dagen her: 20 mio. kr. til lighed i sundhed 

Oprettet
09.08.17
Opdateret
15.08.19
Link til denne side:


Tryg til web.png

 
Se halvårsrapporter til TrygFonden her: ​

 

 

 

 
 
 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Brian Borg Andersen, kommunikationskonsulent
Telefon: 93 57 78 53

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Kristine Binzer, lægefaglig konsulent
E-mail: kbi@regionsjaelland.dk

Projekter:

Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad
Kontakt sekretariatet ved behov for info.

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81

Sammen om min vej
Projektet er i drift.
Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Guldborgsund:
Telefon: 25 18 06 48. E-mail:
forvisitering@guldborgsund.dk

Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail:
socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.