Søg
 

Samarbejde med TrygFonden

TrygFonden og Broen til Bedre Sundhed har dannet et partnerskab


​I marts 2017 valgte TrygFonden og Broen til Bedre Sundhed at indgå i et større og formaliseret partnerskab.

En aftale, der betyder, at TrygFonden i perioden fra 2017-2019 vil bidrage aktivt som partner i et væld af aktiviteter under Broen til Bedre Sundhed. Både i form af økonomi og i kraft af viden og sparring i den løbende proces.

I alt vil TrygFonden investere op mod 20 mio. kroner i aktiviteter indenfor fire spor:

1. Væk fra alkoholsporet

Broen til Bedre Sundhed ønsker at identificere og hjælpe personer med et for stort alkoholforbrug i familier med børn. Blandt andet ved hjælp af et nyt familieorienteret tilbud.

Målet er at få en tidlig indsats for de familier, der ikke er gået i opløsning endnu. Et supplement til Lolland og Guldborgsund Kommuners eksisterende tilbud, hvor der primært er fokus på familier, der allerede er brudt sammen.

Vi forventer, at mere end 250 familier vil blive identificeret. Blandt andet via de kommunale jobcentre, sundhedspleje, dagtilbud, skoler, almen praksis og på Nykøbing Falster Sygehus.


2. En opvækst i trivsel

Ulighed i sundhed bliver grundlagt allerede i den tidlige barndom. Så jo før man sætter ind, jo bedre en effekt kan man få.

En ny indsats skal derfor sætte fokus på de yngste (fra 0-10 år) og opspore børn med begyndende problemer. Inden de udvikler sg. Det skal supplere de to kommuners eksisterende tilbud og give større trivsel, flere skoleparate børn og mindre fravær blandt de yngste i skolen.

Som et led heri skal pædagoger, lærere og andre frontmedarbejdere klædes ekstra på i forhold til at spotte de relevante børn, håndtere de svære samtaler og udvikle nye screeningsværktøjer.


3. Sammenhængende sygdomsforløb

Alt for ofte bliver tilbud og behandling tilpasset vores procedurer og systemer, frem for at tage udgangspunkt i, hvad der skaber det bedste forløb for den enkelte patient.

Broen til Bedre Sundhed ønsker derfor at skabe større sammenhæng
i de enkelte sygdomsforløb, på tværs af både sektorgrænser og faglige skel.

Målet er at udvikle og teste en model for et stærkere samarbejde
på tværs af almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen
med både psykiatri og somatik. Det gælder i forhold til både økonomi og organisation, hvor der idag let kan være en barriere.

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte patient, vil vi sætte fokus på patientens oplevelse af kvalitet. Blandt andet via større brug af patientens egne data (PRO-data eller Patient Reported Outcomes).


4. Eksport af viden

Broen til Bedre Sundhed arbejder strukureret for at mål, indsatser og resultater skaber læring og udvikling - lokalt, regionalt og nationalt.

En del af opgaven er derfor at opsamle og dele de vigtigste erfaringer
og sprede ny viden, der kan komme flere til gavn. F.eks. ved brug af årlige konferencer eller via samarbejde med andre kommuner og relevante
organisationer. F.eks. Dansk Selsskab for Patientsikkerhed eller Danske Patienter.

Aftalen blev fejret ved et stort arrangement på Borgerskolen i Maribo. Læs nyhed om dagen her: 20 mio. kr. til lighed i sundhed 

Oprettet
09.08.17
Opdateret
15.02.18
Link til denne side:


Tryg til web.png
 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Programkontoret
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Peter B. Iversen, chefkonsulent
Telefon: 93 56 62 33

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Sund Uddannelse
Gitte Porsmose, projektleder
Telefon: 20 54 25 12

Begge Hjul på Jorden/Hjernemad
Lasse Mogensen, studentermedhjælper
Telefon: 60 12 94 00

Sammen om min vej
Marianne S. Hansen, projektleder
Telefon: 25 18 03 41

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, projektleder
Telefon: 25 18 06 81

Kommunikation og presse
Suzanne Wittrock
Telefon: 30 84 30 06