Søg
 

Samarbejde med TrygFonden

TrygFonden og Broen til Bedre Sundhed indgik partnerskab

​I marts 2017 indgik TrygFonden og Broen til Bedre Sundhed et stort, strategisk partnerskab.

Det var en aftale, der betød, at TrygFonden i perioden fra 2017-2019 var med som aktiv partner i et væld af aktiviteter under Broen til Bedre Sundhed. Både i form af økonomi og i kraft af viden og sparring i den løbende proces.

I alt valgte TrygFonden at investere 20 mio. kroner i aktiviteter indenfor fire spor:

1. Familie og Alkohol (oprindeligt navn: Væk fra alkoholsporet)


Broen til Bedre Sundhed ønskede at identificere og hjælpe personer med et for stort alkoholforbrug i familier med børn. Blandt andet ved hjælp af et nyt familieorienteret behandlings- og rådgivnings tilbud.

Målet var at udvikle en tidlig indsats for de familier, der ikke var gået i opløsning endnu. Det nye tilbud skulle tjene som et supplement til Lolland og Guldborgsund Kommuners eksisterende tilbud, hvor der primært er fokus på familier, der allerede er brudt sammen.

Se mere info her: Familie og Alkohol 

2. Tilflyttede børn (oprindeligt navn: En opvækst i trivsel)

 
Ulighed i sundhed bliver grundlagt allerede i den tidlige barndom, så jo før man sætter ind, jo bedre en effekt kan man få.

En ny indsats skulle derfor sætte fokus på de yngste (fra 0-6 år) og opspore børn med begyndende problemer. Før de voksede sig større. Det nye tilbud skulle supplere de to kommuners eksisterende tilbud og give større trivsel og flere skoleparate børn.

Med tiden kom den nye indsats til at dække over en indsats, hvor alle familier, der flyttede til Lolland eller Guldborgsund Kommuner med børn i alderen 0-4 år fik tilbudt et velkomstbesøg fra kommunens sundhedspleje.

Se mere info her: Børn og Familie.

3. Sammenhængende patientforløb

Alt for ofte bliver tilbud og behandlinger skåret til, så det passer med vores organisatoriske procedurer og systemer, frem for at tage udgangspunkt i, hvad der skaber det bedste forløb for den enkelte patient.

Broen til Bedre Sundhed arbejdede derfor med en indsats, der skulle skabe større sammenhæng i de enkelte sygdomsforløb på tværs af både sektorgrænser og faglige skel.

Målet var at udvikle og teste en model for et stærkere samarbejde
på tværs af almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen,
med både psykiatri og somatik. Både i forhold til økonomi og organisation.

Ved at tage udgangspunkt i den enkelte patient, skulle der sættes fokus på patientens oplevelse af kvalitet. Blandt andet via større brug af patientens egne data (PRO-data).

Se mere info her: Sammenhængende patientforløb

4. Import og eksport af viden

 
Broen til Bedre Sundhed arbejder strukureret for at mål, indsatser og resultater skaber læring og udvikling - lokalt, regionalt og nationalt.

En del af opgaven var derfor løbende at opsamle og dele de vigtigste erfaringer og sprede viden, så det kunne komme flere til gavn. F.eks. ved brug af årlige konferencer eller via samarbejde med andre kommuner og relevante organisationer. F.eks. Dansk Selsskab for Patientsikkerhed eller Danske Patienter.

Se mere info her: Import og eksport af viden.​ 

--

Aftalen blev fejret ved et stort arrangement på Borgerskolen i Maribo. Læs nyhed om dagen her: 20 mio. kr. til lighed i sundhed 

Oprettet
09.08.17
Opdateret
21.01.22
Link til denne side:


Tryg til web.png
 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programleder
Telefon: 29 17 46 36