Søg
 

Sund Uddannelse

Folkeskolen skal være et sundt sted at være og lære

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=76d2452f62756e32e2eda351d1704a95&source=embed&photo%5fid=15885910">

Velkommen til Sund Uddannelse

Sund Uddannelse er et af de første og hidtil største initiativer under Broen til Bedre Sundhed. Et treårigt forløb, hvor vi med støtte fra TrygFonden har sat gang i en bred vifte af sundhedsindsatser på 8 skoler på Lolland-Falster. 

Formål

Sund Uddannelse har haft til formål at gøre det både let og sjovt at leve sundt. Ideen har været at give de enkelte elever ny viden og gode oplevelser med en sund livsstil, så de bliver i stand til selv at udvikle sunde handlekompetencer og træffe sunde valg. Også når de har fri. 

Ved at koordinere flere indsatser på samme skole og på flere skoler på samme tid, har det været tanken at sikre et større fokus, en solid synergi og en bedre forankring på tværs, end hvis hver skole selv arbejdede med hver sine indsatser. 

Indsatser  

Sund Uddannelse er en samlet pakke med mere end 10 forskellige aktiviteter og indsatser: Fra gratis frugt, skolesport og meditation til gratis morgenmad, cykler som klassesæt og røgfrie kontrakter mellem elever og forældre.

Se eksempler her: Indsatser

Helt konkret har vi f.eks. haft 600 elever med i Skolesport, 450 er uddannet til junioridrætsledere og 30 til trænerspirer. 20 lærere og pædagoger er uddannet i ”Du bestemmer” og X-hale, 4 skoler har arbejdet med Reach Out og samtlige 7. klasser har fået gratis frugt og grønt.

Undervejs har vi udviklet to ekstra indsatser; Hjernemad og Begge Hjul på Jorden, der begge har fået deres eget liv.

Målgruppe

Sund Uddannelse er foregået på 8 skoler: 

Lolland Kommune:

 • Borgerskole afdelingen, Maribo Skole
 • Holeby afdelingen, Søndre Skole
 • Rødby afdelingen, Søndre Skole
 • Ravnsborg afdelingen, Nordvest Skolen
Guldborgsund Kommune: 

 • SUNDskolen
 • Eskilstrup Skole
 • Nr. Alslev Skole
 • Sakskøbing Skole

Evaluering og resultater

Sund Uddannelse er nu slut og evalueret. Og selvom to år er for kort tid til at tegne en udvikling, kan vi alligevel se en positiv tendens:

 • Alle otte skoler fik arbejdet med alle delindsatser. 

 • De elever som har været med i Sund Uddannelse har generelt fået større viden om sundhed og har lært selv at træffe sunde valg. 

 • Andelen af elever der får sved på panden er steget. Og der er færre, der slet ikke bevæger sig.  

 • Der er kommet større trivsel. 

 • Der er opstået en markant synergi ved at arbejde med flere aktiviteter og indsatser på samme tid.

Se den fulde evaluering her​ eller i rapporterne i højre kolonne. 

Baggrund: Hvorfor sætte fokus på skolen? 

Hver dag tilbringer den enkelte elev op mod 6-8 timer i skolen. Det er her man lærer, bevæger sig, spiser 1-2 måltider og danner en stor del af de vaner, som man tager med hjem - og videre i livet. Skolen har dermed en stor rolle i at sætte præg på både elever, forældre og lokalsamfund. En indsats her, kan være med til at give en større udvikling et boost. 

Sundhed og uddannelse er desuden to sider af samme sag. Ingen elev kan lære på en sulten mave eller en træt hjene, og omvendt er uddannelse en af de vigtigste determinanter for, om vi kommer til at leve et sundt liv. En tidlig indsats i folkeskolen kan derfor i det store perspektiv være med til at skabe bedre folkesundhed.

Sund Uddannelse spiller desuden godt sammen med folkeskolereformen i 2014, hvor der netop blev sat fokus på blandt andet mere bevægelse i skoletiden. 

Arbejdsform 

Sund Uddannelse skal ses som et supplement til skolens egne sundhedsindsatser. En indsats, der er udviklet i fællesskab, gennem dialog og tværfagligt samarbejde, med henblik på at tilpasse de enkelte aktiviteter til den lokale kontekst. 

Sund Uddannelse handler desuden om samarbejde og om at bygge bro på tværs. Ikke blot mellem lærere, forældre og elever, men også mellem idrætsorganisationer, lokale foreninger, kommunens skolekonsulenter, folkesundhedskonsulenter, tandpleje eller sundhedspleje.

Sund Uddannelses undervisningskoncepter har desuden lagt op til at de enkelte elever selv bliver inddraget mest muligt. 

Inspiration til andre? 

Sund Uddannelse har vist sit værd og er en model, der let kan give inspiration til andre eller tilpasses nye kommuner. 

I efteråret 2017 inviterede Broen til Bedre Sundhed og VIVE derfor i fællesskab til to fyraftensmøder i henholdsvis København og Odense, hvor resultatet blev præsenteret for et væld af fagfolk. 

Du kan se optagelser fra møderne her: Fyraftensmøder hos VIVE​

Mere information

Her kan du kontakte os

Oprettet
14.01.16
Opdateret
17.11.20
Link til denne side:Evaluering august 2017:

 

Sund Uddannelse er blevet evalueret. Læs den samlede rapport og evaluering her:

 

Hovedrapport

8. klassetrin

Analyser på skoleniveau

 

KORA's rapport

 

Se desuden her: Nyhed

 

​Facebook

 

Følg Sund Uddannelse på Facebook:

 

fb-art.jpg ​

 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programchef

Telefon: 29 17 46 36Marlene Olsen, sekretær

Telefon: 42 28 57 03Helle Bergholdt, specialkonsulent  

Telefon: 93 57 00 17Kristine Binzer, lægefaglig konsulent

E-mail: kbi@regionsjaelland.dkProjekter:Sund Uddannelse, Begge Hjul på Jorden og Hjernemad

Kontakt sekretariatet ved behov for info.Familie & Alkohol

Gitte Aagaard, telefon: 25 18 06 81Sammen om min vej

Projektet er i drift.

Er du borger, kan du kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner.Guldborgsund:

Telefon: 25 18 06 48. E-mail:

forvisitering@guldborgsund.dkSkriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet.Lolland

Telefon: 29 43 07 33. E-mail:

socialogarbejdsmarked@lolland.dkSkriv "ROK Lolland" i emnefeltet. Kontakt sekretariatet ved behov for info.