Søg
 

Sund Uddannelse

Folkeskolen skal være et sundt sted at være og lære

Sund Uddannelse var et af de første og største initiativer under Broen til Bedre Sundhed på Lolland-Falster. Det var et treårigt forløb, hvor vi med støtte fra TrygFonden satte gang i en bred vifte af sundhedsindsatser på 8 skoler: 4 i Lolland Kommune og 4 i Guldborgsund Kommune.


Formål

Sund Uddannelse havde til formål at gøre det både let og sjovt at leve sundt. Ideen var at give de enkelte elever ny viden og gode oplevelser med en sund livsstil, så de blev i stand til selv at udvikle sunde handlekompetencer og træffe sunde valg. Også uden for skoletid.

Ved at koordinere flere indsatser på samme skole og på flere skoler på samme tid, var det tanken at sikre et større fokus, en solid synergi og en bedre forankring på tværs, end hvis hver skole selv havde arbejdet med hver sine indsatser. 

Indsatser  


Sund Uddannelse var en samlet pakke med mere end 10 forskellige aktiviteter og indsatser: Fra gratis frugt, skolesport og meditation til gratis morgenmad, cykler som klassesæt og røgfrie kontrakter mellem elever og forældre.

Helt konkret havde vi f.eks. 600 elever med i Skolesport, 450 blev uddannet til junioridrætsledere og 30 til trænerspirer. 20 lærere og pædagoger blev uddannet i ”Du bestemmer” og ”X-hale”, 4 skoler fik arbejdet med ”Reach Out” og samtlige 7. klasser fik gratis frugt og grønt.

Undervejs i forløbet blev der desuden udviklet to ekstra indsatser; Hjernemad og Begge Hjul på Jorden, der begge fik deres eget liv.


Målgruppe


Sund Uddannelse foregik på følgende 8 skoler: 

Lolland Kommune: 

 • Borgerskole afdelingen, Maribo Skole
 • Holeby afdelingen, Søndre Skole
 • Rødby afdelingen, Søndre Skole
 • Ravnsborg afdelingen, Nordvest Skolen

Guldborgsund Kommune:  

 • SUND skolen
 • Eskilstrup Skole
 • Nr. Alslev Skole
 • Sakskøbing Skole

Evaluering og resultater

Sund Uddannelse foregik fra 2015 til 2017, og selvom to år er for kort tid til at tegne en udvikling, pegede projektets evaluering alligevel på en positiv tendens: 

 • Alle otte skoler fik arbejdet med alle delindsatser. 
 • De elever, som var med i Sund Uddannelse, fik generelt fået større viden om sundhed og fik lært selv at træffe sunde valg. 
 • Andelen af elever, der fik sved på panden, steg, samtidig med, at der var færre elever, der slet ikke fik bevæget sig.  
 • Der kom større trivsel. 
 • Der opstod en markant synergi ved at arbejde med flere aktiviteter og indsatser på samme tid.

Du kan se den fulde evaluering her​ eller i rapporterne i højre kolonne. 

Baggrund: Hvorfor sætte fokus på skolen?


Hver dag tilbringer den enkelte elev op mod 6-8 timer i skolen. Det er her, man lærer, bevæger sig, spiser 1-2 måltider og danner en stor del af de vaner, som man tager med hjem - og videre i livet.

Skolen har dermed en stor rolle i at sætte præg på både elever, forældre og lokalsamfund. En indsats her kan derfor være med til at give en større udvikling et boost.  

 

Sundhed og uddannelse er desuden to sider af samme sag. Ingen elev kan lære på en sulten mave eller en træt hjerne, og omvendt er uddannelse en af de vigtigste determinanter for, om vi kommer til at leve et sundt liv. En tidlig indsats i folkeskolen kan derfor i det store perspektiv være med til at skabe bedre folkesundhed.

Sund Uddannelse spiller desuden godt sammen med folkeskolereformen i 2014, hvor der netop blev sat fokus på blandt andet mere bevægelse i skoletiden. 

Arbejdsform 


Sund Uddannelse var et supplement til skolens egne sundhedsindsatser. En indsats, der blev udviklet i fællesskab, gennem dialog og tværfagligt samarbejde, med henblik på at tilpasse de enkelte aktiviteter til den lokale kontekst. 

Sund Uddannelse handlede desuden om samarbejde og om at bygge bro på tværs. Ikke blot mellem lærere, forældre og elever, men også mellem idrætsorganisationer, lokale foreninger, kommunens skolekonsulenter, folkesundhedskonsulenter, tandpleje eller sundhedspleje.

Sund Uddannelses undervisningskoncepter lagde desuden op til, at de enkelte elever selv blev inddraget mest muligt. 

Inspiration til andre? 


Sund Uddannelse har vist sit værd og er en model, der let kan give inspiration til andre eller tilpasses nye kommuner. Du er velkommen til at kontakte Broen til Bedre Sundhed, hvis du vil vide mere. 

 


Oprettet
14.01.16
Opdateret
21.01.22
Link til denne side:Evaluering august 2017:

 

Sund Uddannelse er blevet evalueret. Læs den samlede rapport og evaluering her:

 

Hovedrapport

8. klassetrin

Analyser på skoleniveau

 

KORA's rapport

 

Se desuden her: Nyhed

 

 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Sekretariat
Annette Palle Andersen, programleder
Telefon: 29 17 46 36