Søg
 

Klageprocedure

Region Sjællands Vikarkorps har et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger.

Henvendelser der har karakter af klager, kan omhandle mange forskellige situationer, som fx. faglighed, adfærd, arbejdsmiljø, samarbejde mv.

Når vi får en klage fra vikar eller afdeling, forsøger vi via konstruktiv dialog og objektiv tilgang, at belyse og håndtere henvendelsen, hvad enten den kommer fra en afdeling eller en vikar.
 
Endvidere opfordrer vi vore vikarer til selv at forsøge at løse situationen, hvis de selv er ude på afdelingen og nærmeste leder eller ansvarshavende er tilstede.
 
Klage fra en afdeling
Modtager vi en klage på dig som vikar, vil vi naturligvis kontakte dig. Det er aldrig sjovt at få en klage og vi vil som det første få kortlagt hændelsesforløbet og din oplevelse. Vi vil efterfølgende kontakte afdelingen ift. din feedback og sammen finde den bedste løsning for begge parter. Har du selv brug for at tale med afdelingen, er det som regel også en mulighed -og i de fleste situationer, den mest optimale løsning.

Alle klager vil blive registreret i loggen i vores bookingsystem. Ved gentagne klager eller klager af særlig grov karakter, følger vi regionens retningslinjer for gennemførelse af tjenestelige forløb.
 
Klage fra en vikar
Modtager vi en klage fra dig på en specifik afdeling eller på en kollega som du har været i vagt med, kontakter vi afdelingens ledelse. Det er aldrig sjovt at få en klage og vi vil som det første få kortlagt hændelsesforløbet og afdelingens oplevelse af din klage. Vi vil efterfølgende kontakte dig ift. afdelingens feedback, og sammen finde den bedste løsning for begge parter. Har du selv brug for at tale med afdelingen er det som regel også altid en mulighed og i de fleste situationer, den mest optimale løsning.

Alle klager vil blive registreret på afdelingens log i vores bookingsystem. Ved gentagne klager eller klager af særlig grov adfærd, vil vi kontakte øvre ledelse.
 
Krænkende adfærd
Husk! Handler din oplevelse om krænkende adfærd, har Region Sjælland en særlig arbejdsmiljølinje som kan hjælpe dig.
Læs mere under: Krænkende adfærd.
Oprettet
11.02.21
Opdateret
31.08.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Vikarkorps
Koncern HR - Løn og Forhandling
Herlufsvænge 14A, 3. sal
4700 Næstved
Tlf. 56 51 34 00
Åbent: Alle dage kl. 6.00 - 20.00