Søg
 

Sygeplejestuderende

Som ansat i Region Sjælland er du omfattet af de overenskomster der er indgået mellem Danske Regioner og de enkelte faglige organisationer.

Timeløn pr. 01.10.22​ ​Timeløn
​Sygeplejestuderende fra 3.-5. semester ​kr. 135,20
​Sygeplejestuderende fra 6.-7.​ semester ​kr. 145,38
Særydelser og pension
Udover ovenstående timelønninger ydes der særydelser jf. arbejdstidsaftalen - se nedenstående tabel.

Der er særlige pensionsbestemmelser for ansatte, der ikke opfylder betingelserne for at blive omfattet af en pensionsordning på tilknytningstidspunktet.​​

Aftentillæg
Fra kl. 17.00 til kl. 23.00
29,00%
Nattillæg
Fra kl. 23.00 til kl. 06.00
32,50%
Lørdag/søndagstillæg
Fra lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 24.00
42,00%
Søgnehelligdagstillæg
Søgnehelligdag + 24.12
100,00%
Specialdage
1. maj
31. december fra kl. 12.00
42,00%
42,00%
Overarbejde
Overarbejde gives for arbejde ud over normal planlagt arbejdstid.
Timeløn + 50%


Helligdage som falder på en søndag honoreres med søndagstillæg og ikke ​søgnehelligdagstillæg.​

Links

Oprettet
31.08.22
Opdateret
30.11.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Vikarkorps
Koncern HR - Løn og Forhandling
Herlufsvænge 14A, 3. sal
4700 Næstved
Tlf. 56 51 34 00
Åbent: Alle dage kl. 6.00 - 20.00