Søg
 

Sygeplejersker - Fastansat i Region Sjælland

​Som ansat i Region Sjælland er du omfattet af de overenskomster der er indgået mellem Danske Regioner og de enkelte faglige organisationer.

Det gælder også for vikarer, der er tilknyttet Region Sjællands Vikarkorps. Udover overenskomstens bestemmelser, er der indgået aftale med relevante faglige organisationer om vilkår og løn for ansatte i vikarkorpset.  


Er du i forvejen ansat i Region Sjælland

Er du allerede ansat i Region Sjælland og ønsker at være tilknyttet vikarkorpset, er der aftalt forhøjelse af din timeløn i din sædvanlige hovedansættelse i Region Sjælland, når du udfører tjeneste ved vikarkorpset. Hvis du i din sædvanlige hovedansættelse har en beskæftigelsesgrad på under 33 timer pr. uge, udgør tillægget 24%. Har du en beskæftigelsesgrad på 33 timer pr. uge eller derudover, udgør tillægget 32%. Din løn ved tilknytning til vikarkorpset vil således være afhængig af den løn, du har i din hovedansættelse. Som eksempel og med udgangspunkt i gennemsnitslønninger, svarer det til følgende timelønninger:​
(Baseret på Region Sjællands gennemsnits-
lønninger pr. 01.01.22)
Beskæftigelses-grad under 33 timer/uge
Beskæftigelses-grad på 33 timer/uge og derudover
 
 
 
 
 
Tillæg 24%
Tillæg 24% + 13,55 % pension
Tillæg 32 %
Tillæg 32% + 13,55 % pension
 
 
 
Indtil 8 års anciennitet (trin 4)
222,60
252,77
236,97
 269,07
 
 
 
8 -9 års anciennitet (trin 6)
258,68
293,73
275,37
 312,68
 
 
 
10 års anciennitet og derudover (trin 6 + erfaringstillæg)
276,35
313,79
294,18
 334,04
 
 
 


Specialuddannelse (godkendt af Sundhedsstyrelsen)

(Baseret på Region Sjællands gennemsnitsløn-
ninger pr. juni 2019)
Beskæftigelses-grad under 33 timer/uge
Beskæftigelses-grad på 33 timer/uge og derudover
 
 
 
 
 
Tillæg 24%
Tillæg 24% + 13,55 % pension
Tillæg 32 %
Tillæg 32% + 13,55 % pension
 
 
 
Indtil 8 års anciennitet (trin 5)
254,51
289,00
270,93
 307,64
 
 
 
8 -9 års anciennitet (trin 7)
277,25
314,82
295,14
 335,13
 
 
 
10 års anciennitet og derudover (trin 7 + erfaringstillæg)
306,24
347,74  
326,00
 370,17
 
  
 

 

Pension og særydelser 

Udover ovenstående timelønninger ydes der pensionsbidrag på 13,55 % som betales fuldt ud af Region Sjælland. Herudover særydelser (genetillæg) jf. arbejdstidsaftalen for arbejde aften (27,0%), nat (32,5%) og weekends (42,0%). 
 
Aftentillæg
Fra kl. 18.00 til kl. 23.00
27,00%
Nattillæg
Fra kl. 23.00 til kl. 06.00
32,50%
Lørdag/søndagstillæg
Fra lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 24.00
42,00%
Søgnehelligdagstillæg
Søgnehelligdag + 24.12
100,00%
Specialdage
1. maj                             31. december fra kl. 12.00
42,00%
42,00%
Overarbejde Overarbejde gives for arbejde ud over normal planlagt arbejdstid. Timeløn + 50%

Helligdage som falder på en søndag honoreres med søndagstillæg og ikke søgnehelligdagstillæg.​
 

Links 

Oprettet
08.07.19
Opdateret
22.11.22
Link til denne side: