Søg
 

Aftaler og retningslinjer

På denne side kan du finde en række informationer omkring aftaler og retningslinjer for dig som vikar.

Arbejdstidsregler, herunder 48 timers regel, regler for hviletid og fridøgn.

Vikarkorpset følger de overenskomstmæssige arbejdstidsregler, herunder regler for hviletid og overholdelse af fridøgn.

D4

D4 er Region Sjællands dokumenthåndteringssystem.

Debriefing

Deltagelse i debriefing.

Fastansat i Region Sjælland - arbejde som vikar

Du kan her læse om, hvad det bl.a. betyder for dig at være fastansat i Region Sjælland og samtidig være tilknyttet Region Sjællands Vikarkorps.

Personalepolitikker

Information om Region Sjællands personalepolitikker.

Påklædning i Psykiatrien

Påklædningen skal være neutral, opfylde hygiejniske retningslinjer og være sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Tavshedspligt og logning

Alle offentligt ansatte har tavshedspligt efter straffelovens § 152. Opslag i de kliniske systemer må kun ske, når det er som led i patientbehandling.

UTH

Utilsigtede hændelser.

Ændringer i ansættelse

Såfremt der sker ændringer i din ansættelse, er du forpligtet til informere os om ændringen.

Oprettet
27.01.20
Opdateret
10.11.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Vikarkorps
Koncern HR - Løn og Forhandling
Herlufsvænge 14A, 3. sal
4700 Næstved
Tlf. 56 51 34 00
Åbent: Alle dage kl. 6.00 - 20.00