Søg
 

Tavshedspligt og logning

Alle offentligt ansatte har tavshedspligt efter straffelovens § 152. Opslag i de kliniske systemer må kun ske, når det er som led i patientbehandling.

Alle offentligt ansatte har tavshedspligt efter straffelovens § 152. Du finde paragraffen på nedenstående link - kapitel 16.
Du skal yderligere være særligt opmærksom på, at opslag i de kliniske systemer kun må ske, når der er arbejdsmæssigt behov for dette. Det vil sige, når det er som led i patientbehandling.
Det betyder for dig, at du ikke må slå op på f.eks familiemedlemmers eller naboers informationer, hvor der ikke er tale om direkte behandlerrelateret rolle.
Det betyder også, at du IKKE må foretage opslag i din egen patientjournal.
Opslag som IKKE er behandlerrelateret kan få konsekvenser for ansættelsen.
Oprettet
27.03.20
Opdateret
22.09.21
Link til denne side: