Søg
 

Spørgsmål/Svar

Oftest stillede spørgsmål for vikarer i Region Sjælland

​​Om Region Sjællands Vikarkorps

​​

Hvordan kan jeg komme i kontakt med Region Sjællands Vikarkorps?

Henvendelser til Region Sjællands Vikarkorps kan være vidt forskellige, og vi forsøger efter bedste evne at hjælpe dig videre med din forespørgsel.

Du kan altid kontakte os på telefon 5651 3400 eller via mail vikarkorps@regionsjaelland.dk

Du er meget velkommen til at læse mere om os, og vores kontaktoplysninger er altid tilgængelige på vores hjemmeside www.regionsjaelland.dk/vikarkorps

Hvad er vikarkorpsets åbningstider?​

Fra 1. oktober 2019 vil Region Sjællands Vikarkorps være i drift, og vores nye åbningstider træder i kraft. Vi vil have åbent for booking på tlf. 5651 3400 alle ugens dage, året rundt fra kl. 06.00-20.00.

Drejer din henvendelse sig om fakturering, løn osv. kan du kontakte os på 5651 3400 mandag-fredag fra kl. 09.00-15.00.    


​​An​søgning

Modtager vikarkorpset kun skriftlige ansøgninger?

Ja. Når du ansættes i Region Sjællands Vikarkorps, vil der være en formel rekrutteringsproces. 

Derfor skal du altid sende os en skriftlig ansøgning. Du kan nemt ansøge via vores ansøgningsformular på vores hjemmeside. 

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive inviteret til en ansættelsessamtale.

Der indhentes reference, samt børne- og straffeattester.

Hvordan søger jeg en stilling i vikarkorpset?

Vi vil løbende have stillingsopslag tilgængelige via vores hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/vikarkorps.

Du kan også finde stillingsopslag under ”ledige jobs i Region Sjælland”.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores ansøgningsformular på vores hjemmeside.

Hvem kan søge en stilling som vikar?

Region Sjællands Vikarkorps understøtter plejeområdet på de somatiske og psykiatriske afdelinger i Region Sjælland. Sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, pædagoger og sygeplejestuderende er de faggrupper som vikarkorpset på nuværende tidspunkt ansætter som vikarer. 

Kan man som  social- og sundhedsassistentelev søge ind som vikar i vikarkorpset?

Vikarkorpset kan pt. ikke tilbyde social- og sundhedsassistentelever ansættelse som vikar i Region Sjælland.

Søger vikarkorpset udelukkende fuldtidsansatte vikarer?

Nej. Vikarkorpset søger alle profiler, der har lyst til at tage vikarvagter. Du kan være fuldtidsvikar, deltidsvikar eller blot tage en vagt, når du har mulighed for det.​

​​Løn

Er der forhandlet overenskomst med de faglige organisationer?

Ja. Vikarer er omfattet af gældende overenskomst mellem Danske Regioner og relevant faglig organisation. Som supplement hertil har Region Sjælland indgået aftale om honorering og øvrige vilkår. Læs mere på vores hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/vikarkorps

Hvad er lønnen (lønsedler)? 

Læs mere om Løn og vilkår på hjemmesiden: www.regionsjaelland.dk – Løn og vilkår

Hvis du er ansat flere steder i Region Sjælland, vil du modtage en lønseddel fra hvert ansættelsessted. Løn fra flere ansættelser lægges ikke sammen på én lønseddel.

Hvordan regner jeg lønnen ud?

Her har vi opstillet et regneeksempel for sygeplejersker:

Trin 6 = timeløn 217,43

Trin 6 (Weekend dag) = timeløn 217,43 + 42% = 308,75

Trin 6 (Weekend nat) = timeløn 217,43 + 42% = 308,75 + 217,43*32,5% = 379,41.

Vi arbejder på at få en lønberegner tilgængelig på vores hjemmeside, så du let kan lave en beregning på din løn.

Får man samme takst i weekenden om det er dag eller nat, eller er det både weekend og nattillæg?

Nej, der skelnes mellem hvilken type vagt du har.

Her har vi opstillet et eksempel for sygeplejersker:

Weekend (lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 24.00) udgør særydelser  42%.

Nat (23.00 til 06.00) udgør særydelse 32,5 % som ydes udover weekend særydelsen. 

Aften (18.00 til 23.00) udgør særydelse 27 %, som ydes udover weekend særydelsen.

Hvordan honoreres vagter på søgnehelligdage? 

For effektiv tjeneste på Søgnehelligdage ydes et tillæg, der udgør 50% af timelønnen.​

Får jeg pensionstillæg som vikar hos Region Sjællands Vikarkorps?

Ja. Udover ovenstående timelønninger ydes der pensionsbidrag iht. de overenskomstmæssige aftaler, som er tilgængelige på hjemmesiden.

Er søndag nat weekendbetaling? 

Søndag nat (23.00 til 07.00 mandag morgen) får man således:

23.00-24.00 timeløn + weekendtillæg og nattillæg

00.00-06.00 timeløn + nattillæg

06.00-07.00 timeløn


​​Arbejdstider


Binder jeg mig for et vist antal vagter?

Nej det gør du ikke. Du vælger altid selv, hvor og hvornår du ønsker at arbejde.

Vi forventer du har mindst 1 vagt hv. 12. måned for at kunne bevare din tilknytning som vikar hos os.

Hvor mange vagter kan jeg tage?

Når du ansættes i Region Sjællands Vikarkorps, er der en gensidig forpligtelse om at overholde hviletidsbestemmelserne, for at sikre dig dine arbejdsvilkår og patienternes sikkerhed. Derudover må du ikke overskride den gennemsnitlige arbejdstid på 48 timer om ugen (i en periode over 4 måneder). Det vil derfor være forskelligt, hvor mange vagter, du har mulighed for at tage, afhængig af din eksisterende ansættelsesbrøk.

Hvem bestemmer hvor og hvornår jeg skal arbejde?

Du bestemmer selv, om du ønsker dag/aften/nattevagter, og hvilke dage du ønsker at arbejde på. Vi gør opmærksom på, at såfremt du i perioder holder ferie, må du ikke i den samme periode påtage dig vagter via Region Sjællands Vikarkorps. ​


​​Vagter

Hvorhenne kan jeg tage vagter?

     

Det er muligt at tage vikarvagter i Psykiatrien samt på alle sygehusene i Region Sjælland.

Sygehusene er geografisk placeret i Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk, Næstved samt Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde.

Psykiatrien er geografisk placeret i Vordingborg, Roskilde og Slagelse. Der tilbydes dog ikke vikarvagter på Sikringen i Psykiatrien Slagelse.

Er det muligt at arbejde både i Psykiatrien og på et sygehus?

     

Ja. Det er muligt for dig at arbejde flere steder, blot du har kvalificeret erhvervserfaring og gennemført relevante kurser. Hvis du i forvejen er ansat i Region Sjælland, er det ikke muligt for dig at tage vagter i egen afdeling (under samme ledelse) igennem Region Sjællands Vikarkorps. Her henstilles i stedet til at kontakte nærmeste ledelse, mhp. gældende aftale omkring dette.

Hvilke vagttyper kan jeg tage?

Det er muligt at tage dag, aften og nattevagter. Vikarkorpset skaber altid dialog med den enkelte afdeling, inden en vagt bookes. Dermed sikrer vi det bedst mulige match mellem vikarens kvalifikationer og afdelingens behov. ​

Skal jeg binde mig for et bestemt antal vagter?

Du binder dig ikke til et bestemt antal vagter. Du kan ønske hvor og hvornår du vil arbejde, dine ønsker administreres via vores elektroniske bookingsystem, som du også får adgang til, når du bliver ansat hos os.

Vi forventer du har mindst 1 vagt hv. 12. måned for at kunne bevare din tilknytning som vikar hos os.

Kan jeg sige ja/nej, når jeg bliver spurgt om jeg vil have en vagt?

Ja.

Du bestemmer selv hvor og hvornår du ønsker at arbejde. Du kan taste dine præferencer i vores elektroniske bookingsystem. Her kan du også notere, hvornår du ønsker at stå til rådighed for vagter.​


Oprettet
22.08.19
Opdateret
25.11.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjællands Vikarkorps
Koncern HR - Løn og Forhandling
Herlufsvænge 14A, 3. sal
4700 Næstved
Tlf. 56 51 34 00
Åbent: Alle dage kl. 6.00 - 20.00