Søg
 

Praktisk info

Her kan du læse praktisk informationer valget til regionsrådet i 2021 og den administrative planlægning af valget.

Tidsplan for valget

 
31. august-14. september 2021 kl. 12.00:
Indlevering af kandidatlister, første runde 
 
Indlevering af kandidatlister for partier, som er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som ønsker fritagelse for kravet om stillere.

 
14. september-28. september 2021 kl. 12.00:
Indlevering af kandidatlister, anden runde
 
Indlevering af kandidatlister for partier, som ikke er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som derfor er underlagt kravet om stillere. Til disse kandidatlister skal der være mindst 50 og højest 75 stillere.

 
4. oktober 2021:
Frist for afhjælpning af mangler ved indleverede kandidatlister
 
Valgbestyrelsens arbejde med afgørelse af kandidatlisters gyldighed og godkendelse af kandidater er herved afsluttet.
 
Region Sjælland vil snarest muligt efter valgbestyrelsens godkendelse offentliggøre de opstillede kandidater.

 
5. oktober til 12. november 2021:
Der kan brevstemmes i hvilkensom helst kommune i Danmark
- se mere om at brevstemme i forbindelse med valget på borger.dk​

 
6. oktober 2021:

 
11. november 2021:
Senest den 11. november modtager du et valgkort som skal medbriges når du skal stemme. Har du ikke modtaget valgkort her, så skal du henvende sig til kommunen.

16. november 2021:
Valgdag
 
På valgaftenen samles de opstillede lister i Regionshuset i Sorø.

 
18. november 2021:
Endelig opgørelse af valget
Møde i regionsvalgbestyrelsen, hvor valget forventes endeligt opgjort.
Oprettet
03.09.21
Opdateret
29.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10
 

 RV21

 

Stem til regionsvalg

Den 16. november 2021 er der valg til Regionsrådet