Søg
 

Patientforum på Sjællands Universitetshospital

I patientforum hjælper patienter og pårørende Sjællands Universitetshospital til at holde fokus på brugernes perspektiv og kvalificere og nuancere væsentlige organisatoriske beslutningsprocesser.


Blandt andet inspireret af den regionale vision, Patienten som Partner, har Sygehusledelsen under overskriften "Patienten er alt" udarbejdet en strategi med ambitiøse mål for Sjællands Universitetshospital frem mod 2020. 

Strategien består af seks delstrategier. En af delstrategierne handler netop om patienten som partner.

Patientforum etableret i 2015

Som et skridt i realiseringen af strategien blev der i 2015 etableret et patientforum for Sjællands Universitetshospital, hvor der aktuelt deltager 25-30 patienter og pårørende.

Nogle af hospitalets bærende værdier er, at

  • Vi ønsker at drive et hospital, der på alle måder viser at vi er gæster i patienternes liv.

  • Vi vil gøre noget sammen med patienter og pårørende, frem for at gøre noget for patienterog pårørende.

Patientforums opgave er at hjælpe med at indfri ambitionerne om en ny, anderledes og bedre måde at drive universitetshospital på.

Derfor deltager patienter og pårørende i flest mulige råd og fora, beslutningsprocesser og udviklingsforløb.

Målet er over tid at påvirke kulturen på hospitalet.

Samarbejde

I perioden siden patientforums start er der udviklet et samarbejde, hvor patientforum og hospitalet i fællesskab former den måde, vi gør tingene på.

Senest er der efter gensidigt ønske sket en justering af funktionstid (hvor længe kan man være medlem af patientforum), hvordan vi rekrutterer nye medlemmer til patientforum samt hvilke typer møder, der holdes i patientforum.

Medlemmer af patientforum er i samme periode blevet optaget i en række af hospitalets råd og udvalg.

Desuden medvirker patientforum løbende i konkrete beslutningsprocesser og udviklingsforløb.

Og siden 1. januar 2017 har repræsentanter fra patientforum deltaget i rekrutteringen af hospitalets ledere og mellemledere, som en permanent ordning.

Løbende rekruttering af nye medlemmer

Rekrutteringen sker løbende, via opslag på forskellige platforme - internettet, plakater med mere.

For at sikre gensidig forventningsafstemning, bliver interesserede ansøgere indbudt til en samtale med patienter/pårørende fra patientforum og ledere fra hospitalet.

Hvis du gerne vil høre mere om patientforum, kan du læse mere i kommissoriet her på siden eller kontakte formand, Mette Storm Elner, via suh@regionsjaelland.dk

Oprettet
05.05.15
Opdateret
08.10.19
Link til denne side:

Læs mere om patientforum

Kommissorium for Patientforum (pdf)

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand for patientforum Mette Storm Elner vial