Søg
 

Udfordringer på miljøområdet

Udfordringer på miljøområdet, hvor Region Sjælland søger samarbejder med virksomheder, teknikere og videninstitutioner.


Region Sjællands specialister har beskrevet en række udfordringer, hvor nye løsninger og metoder vil kunne optimere regionens arbejde på miljøområdet.
 
Det drejer sig om nye undersøgelsesmetoder, løsninger til fjernelse af forurening, drift af anlæg, kortlægning af råstoffer, forbedring af indeklima og løsninger inden for data, digitalisering og administrative værktøjer.
 
De korte beskrivelse af udfordringerne kan ses nedenfor sammen med et link til en uddybende beskrivelse.
 
Oversigten er ikke udtømmende for de områder, hvor regionen vil indgå i samarbejder.
Undersøgelsesmetoder
 
Simple felttekniske undersøgelsesmetoder for pesticider
Region Sjælland har brug for simple felttekniske undersøgelsesmetoder, der gør det muligt, at foretage indledende screeninger af jord- og vandprøver på stedet. Ønsket er, at simple felttekniske undersøgelsesmetoder kan reducere brugen af boringer, vandprøveudtagning og analyser på ekstern laboratorium, så det bliver billigere og mere tidseffektivt at lave undersøgelserne.
 
Intelligent prøvetagning
Region Sjælland har brug for nye løsninger til løbende prøvetagning og monitorering af forureninger, der kan erstatte de nuværende punktmålinger. Løsningerne skal gøre det lettere at vurdere variation i forureningen over tid samt se sammenhæng mellem forskellige parametre for forurening. Det kan give mere valide data og forbedre risikovurderinger.
 
Nye analysemetoder til flere pesticider i jord og vand
Region Sjælland har brug for nye analysemetoder til måling af en lang række pesticider og nedbrydningsprodukter, der kan udgøre en risiko for forurening i jord og grundvand. En gennemgang af regionens nuværende analysepakker viser, at det kan være relevant at undersøge for fire gange så mange pesticider i vandprøver og dobbelt så mange pesticider i jordprøver.
Drift af anlæg
 
Alternativer til vandrensning med granuleret aktivt kul
Region Sjælland vil finde billigere og mere effektive løsninger til traditionelle vandbehandlingsanlæg, der baseres på rensning med filtre af granuleret aktivt kul (GAC-filtre). Særligt klorerede opløsningsmidler og pesticidforurening giver udfordringer i anvendelsen af GAC-filtre. Det resulterer i hyppige filterskift og store driftsudgifter på regionens anlæg.
Oprettet
31.10.18
Opdateret
07.11.19
Link til denne side:

 


Kan du løse udfordringer på miljøområdet?
Vi er altid på udkig efter nye metoder og teknologier, der kan optimere regionernes arbejde på miljøområdet.
 
På siden "Samarbejder", kan du se, hvordan vi hjælper med udviklingsstøtte og indgår i samarbejder omkring miljøteknologiske løsninger.
 
Kontakt os på