Søg
 

Testgrund på Tujavej i Køge

Et parcelhus i Køge danner ramme for test og udvikling af nye løsninger - bla. til luftforurening i boligejendomme.

Region Sjælland har en testgrund for miljøteknologi på Tujavej 11 i Køge.
På testgrunden er der påvist jord- og grundvandforurening, der påvirker indeluften i parcelhuset på grunden.
Huset gør testgrunden særlig anvendelig til udvikling og test af nye teknologier til luftforurening i boligejendomme. Selve grunden kan også anvendes til afprøvning af løsninger til jord- og grundvandsforurening.
 
Huset er på 134 m2 med 5 værelser, et fuldt funktionsdygtig køkken og toilet. Der er etableret en jernspuns ca. 5 meter under terræn, der inddæmmer forureningen i området og sikrer, at testgrunden kan bruges til test og udvikling af miljøteknologi uden risiko for forurening mod naboerne.
 
Forurening på ejendommen
Tujavej 15 - der er nabogrund til testgrunden - blev i 1988 kortlagt som potentielt affaldsdepot. På ejendommen har der været metalstøberi, hvor der i produktionen blev anvendt trickorethylen (TCE) og vandopløselige køleolier. Tujavej 15 har haft en lagerbygning, som var skeloverskridende til den nuværende Tujavej 11. En del af bygningen blev fjernet i forbindelse med opførsel af huset på Tujavej 11 i 1978. Resten af lagerbygningen er blevet fjernet i slutningen af 80’erne.
 
Ved undersøgelser på Tujavej 15 er der påvist en kraftig forurening med TCE i jorden og i det sekundære grundvand. Der blev også påvist høje koncentrationer af oliestoffer i jorden og i det øvre sekundære grundvand. I et nedre sekundært grundvandsmagasin blev der påvist indhold af TCE i koncentrationer over grundvandskriteriet, og der blev påvist høje koncentrationer af TCE i luften under gulvet i beboelsen.
 
På Tujavej 11 er der påvist en kraftig jord- og grundvandsforurening. Forureningen vurderes ikke at udgøre en risiko i forhold til jordkontakt, men vurderes at udgøre et problem i forhold til en uacceptabel påvirkning af indeluften i boligen.
 
Se det tekniske materiale og rapporter i højre fane
 
 
Projekter på testgrunden
 
-      Intelligent ventilation (I-vent), hvor NIRAS udvikler et intelligent styret ventilationsanlæg, som kan reducere radonindholdet i indeklima i boliger.
 
-      Uddannelse af forureningshund, hvor Orbicon har anvendt testgrunden til den indledende uddannelse af en hund, der kan spore forurening.
 
Oprettet
31.10.18
Opdateret
03.12.19
Link til denne side:
Andre sider under Regionens testgrunde

 

 
 

 

Vil du udvikle eller afprøve løsninger på testgrunden i Køge?
 
På siden "Samarbejder", kan du læse om, hvordan vi hjælper med udviklingsstøtte og indgår i samarbejder omkring miljøteknologiske løsninger.
 
Kontakt os på
 

Download rapporter

Se det tekniske materiale og rapporter om testgrunden i Køge.

 

Videregående forureningsundersøgelse for Tujavej (pdf).

Ventilationstest for indeklima på tujavej 11 (pdf).

Etablering af spuns om Tujavej 11 (pdf).

Geologisk model for Tujavej (pdf).

 

 
Adresse for testgrunden
Testgrund på Tujavej
Tujavej 11
4600 Køge
 
Kontaktinfo
[navn på medarbejder]
Telefon: +45
E-mail: