Søg
 

Stengården Testgrund i Hvalsø

En lukket losseplads i Hvalsø er testgrund for udvikling og test af nye teknologier til oprensning af jord- og vandforurening.

 
 
Testgrunden ved Stengårdens Losseplads er en 1.200 kvm stor grund, der fungerer som testgrund til udvikling og afprøvning af nye metoder til oprensning af forurening.
 
På testgrunden kan virksomheder, forskningsinstitutioner og andre udvikle, afprøve og verificere nye teknologier i kontrollerede rammer, hvor delstrømme af forurenet vand kan udtages og tilbageledes. De enkelte projekter kan bl.a. opstilles i 20 fods ”plug and play” containere, hvor et system kan være koblet på i løbet af én time eller man kan opstille mindre systemer i den tilknyttede hal. Fælles for alle systemer er at returvandet for de enkelte forsøg behandles ved en avanceret oxidations proces og dermed ikke medfører gener eller yderligere forurening af grundvand eller omgivelser.
 
Forurening på grunden
Stengårdens Losseplads var en tidligere grusgrav, der fungerede som losseplads i 1970-1980’erne. I grundvandet omkring lossepladsen er der konstateret forurening med pesticider, som formodes at stamme fra det deponerede affald, herunder store mængder deponeret kemikalieaffald.
 
Siden 1995 har der været gennemført afværgepumpning af pesticidforurening ved Stengårdens Losseplads. Afværgen har bestået i oppumpning af forurenet vand fra en enkelt afværgeboring, efterfølgende rensning på kulfiltre og udledning til en sø i en grusgrav nord for lossepladsen.
 
Projekter på testgrunden
Region Sjælland har indgået samarbejde om udviklingsprojekter og testforløb med en række offentlige og private organisationer og virksomheder, blandt andet:
  • Ozonanlæg i samarbejde med Amerikanske Piper Environmental Group.
  • Gasgenerator i samarbejde Deponigas A/S udvinder gas fra lossepladsen.
  • Biologisk nedbrydning i samarbejde med Teknologisk Institut, GEUS og DGE.
  • Fjernelse af pesticider med biofilmanlæg i samarbejde med Aarhus Universitet.
  • Membranfiltrering i samarbejde med Region Hovedstaden

 Læs mere om de igangværende projekter og testforløb

Oprettet
31.10.18
Opdateret
26.03.19
Link til denne side:
Andre sider under Regionens testgrunde

 

 
  

 

Vil du udvikle eller afprøve løsninger på testgrunden i Hvalsø?
 
På siden "Samarbejder", kan du læse om, hvordan vi hjælper med udviklingsstøtte og indgår i samarbejder omkring miljøteknologiske løsninger.
 
Download rapporter
Se det tekniske materiale og rapporter om testgrunden
 
Kontaktinfo for testgrunden
Stengården Testgrund
Roskildevej 17B
4330 Hvalsø
 
Hasse Milter
Telefon: +45 21340878