Søg
 

Projekter og testforløb

Læs om regionens igangværende og afsluttede udviklingsprojekter og testforløb inden for miljøteknologi.

 

Igangværende projekter og testforløb
 
Intelligent ventilation (I-vent). NIRAS udvikler et intelligent styret ventilationsanlæg, som kan reducere radonindholdet i indeklima i boliger. I projektets indledende fase er Region Sjællands testgrund på Tujavej i Køge blevet anvendt til at afgrænse relevante test og basisoplysninger samt opnå kendskab til de mest centrale delparameter, der er styrende for indtrængen af radon til et hus. Efterfølgende er projektet fuldt op i andre huse, der anvendes til beboelse. Metoden kan også anvendes til at reducere indholdet af klorede opløsningsmidler.
 
Membranfiltrering. Udviklingsprojekt mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden om brugen af membraner til filtrering af forurenet grundvand. De to regioner gennemfører pilotforsøg i et samarbejde med FJ Separation og Aalborg Universitet, der omhandler brugen af forskellige membrantyper, som alternativer til den traditionelle vandbehandling.
 
BioBassin. Aarhus Universitet udvikler biobassiner til behandling af pesticidbelastet vand i samarbejde med Region Sjælland. 
 
Fjernelse af pesticider med biofilmanlæg: Et udviklingsprojekt mellem Århus Universitet og Region Sjælland, der laver storskala test på brugen af et biologisk rensningsanlæg til fjernelse af organiske mikroforureninger.
 
Biofilm på sandfiltre. Udviklingsprojekt mellem Region Sjælland og Krüger om opbygning af biofilm på sandkorn i sandfiltre med henblik på nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler.
 
Gasgenerator: Testforløb på Stengården testgrund i Hvalsø. Deponigas A/S udvinder gas fra forureningen på Stengården Losseplads. Gassen forbrændes i en gasmotor og producerer elektricitet svarende til ca. 30 husstandes forbrug.
 
Afsluttede projekter og testforløb
 
Biologisk nedbrydning: Udviklingsprojekt mellem Teknologisk Institut, BioRem APS, GEUS og Region Sjælland om udvikling af biologisk afværgeteknologi. Testgrunden på Stengården i Hvalsø blev anvendt til opstilling af et pilotanlæg til mikrobiologisk rensning af grundvand fra forureningsfanen på sitet.
 
Ozonanlæg: Et udviklingsprojekt med Amerikanske Piper Environmental Group. Projektet handler om, hvordan ozonteknologien implementeres og optimeres til danske forhold som alternativ til anvendelse af aktivt kul som den afsluttende renseproces. 
 
Detektorhund til jordforureningsundersøgelser. Orbicon har anvendt testgrunden på Tujavej i Køge til den indledende uddannelse af forureningshunden Louie, der kan finde selv små mængder af forurening fra klorerede opløsningsmidler på grunde.
Oprettet
31.10.18
Opdateret
07.11.19
Link til denne side:


Vil du vide mere ?
Vi er altid på udkig efter nye metoder og teknologier, der kan optimere vores arbejde på miljøområdet.
 
På siden "Samarbejder", kan du læse om, hvordan vi hjælper med udviklingsstøtte og indgår i samarbejder omkring miljøteknologiske løsninger.
 
Kontakt os på