Søg
 

Spørgsmål og svar

Find svar på ofte stillede spørgsmål om influenzavaccinen.


Er influenza farlig? 

For de fleste mennesker er influenza ubehageligt, men ufarligt. Men personer over 65 år og personer med bestemte sygdomme som diabetes, hjerte- eller lungesygdom, svær overvægt og immundefekt er i risiko for at få et alvorligt forløb af influenzasygdom. 

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen anslår, at der hvert år dør 1000-2000 personer pga. influenza. De fleste er svækkede ældre og personer med kroniske sygdomme. Blandt ældre ses en stigning i den samlede dødelighed over vintersæsonen, og det meste kan tilskrives influenza. 

Hvem anbefaler Sundhedsstyrelsen at blive vaccineret mod influenza? 

Personer over 65 år, personer med diabetes, hjerte- eller lungesygdom (fx astma og KOL) eller immundefekt, personer med BMI > 40 og gravide efter 12. uge. Personer, der deler husstand med en immunsupprimeret (fx medicinsk el. sygdomsbetinget), anbefales også vaccination. 

Hvorfor anbefales personer over 65 år vaccination? 

Immunforsvaret svækkes naturligt med alderen. Det betyder, at man er i øget risiko for at få influenza og for at få et alvorligt forløb af influenzasygdom fx med lungebetændelse. Dette skyldes, at kroppen er dårligere til at bekæmpe infektionen. Dette gælder også, hvis man ellers er sund og rask. 

Hvorfor anbefales diabetikere vaccination? 

Både type I og II diabetes svækker immunforsvaret, så man bliver mere modtagelig over for infektion og har sværere ved at bekæmpe den. Desuden kan den høje feber, der tit følger med influenza føre til voldsomme udsving i blodsukkeret, som kan være svære at kontrollere. For mange kan den nedsatte appetit under sygdom også medføre vanskeligheder med at kontrollere blodsukkeret. Derfor kan man være velreguleret og føle sig sund og rask, men alligevel komme i en situation, der er svær at styre. 

Hvorfor anbefales personer med hjerte- & lungesygdom samt personer med BMI > 40 vaccination? 

Personer, der lider af hjerte- og/eller lungelidelser samt personer med BMI > 40 har større risiko end den øvrige befolkning for at blive smittet med influenza, få et sværere forløb af influenza samt højere risiko for at blive indlagt, herunder også indlæggelse på en intensivafdeling. Vaccination har vist sig at nedsætte denne risiko væsentligt. 

Hvorfor anbefales vaccinen ikke til alle? 

Vaccination mod influenza gives for at forebygge alvorlig influenzasygdom eller komplikationer hertil. Influenza udgør dog ikke en alvorlig trussel for yngre, raske personer, da kroppen bedre er i stand til selv at bekæmpe infektionen.

Hvorfor skal vaccinationen gives hvert år? 

De vira, der er i omløb, ændrer sig fra til sæson til sæson. Du er kun beskyttet mod de vira, vaccinen indeholder, og beskyttelsen varer ca. 6 måneder. 

Hvordan virker vaccinen? 

Vaccinen får kroppen til at danne antistoffer mod de vira, den indeholder. Så når du bliver udsat for virus, kan dit immunforsvar hurtigere og bedre bekæmpe dem. Vaccinen beskytter dig mod at blive syg, og skulle du alligevel blive smittet, bliver forløbet lettere og kortere, fordi kroppen ”kender” virus i forvejen og skal bruge mindre tid på at bekæmpe den. 

Virker vaccinen lige godt på alle? 

Der er forskel på, hvor velfungerende forskellige personers immunforsvar er. Derfor vil nogen opnå fuld beskyttelse mod influenza ved vaccination, og andre vil opleve, at de kan få en mild form for influenza, som dog er hurtigere overstået, end den ville have været uden vaccination. Lider man af en immundefekt grundet medicin eller specifik sygdom, er det vigtigt at tale med sin læge om, hvornår det bedste tidspunkt for vaccination er. 

Er der nogen, der ikke må få vaccinen? 

Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein, bør ikke vaccineres. Virker vaccinen med det samme? Der går 2-3 uger, før man opnår fuld beskyttelse. Så det er bedst at blive vaccineret i oktober/november måned, inden influenzasæsonen går i gang. 

Kan man få influenza af vaccinen? 

Da vaccinen kun indeholder inaktiveret influenzavirus, kan man ikke få influenza af vaccinen. 

Indeholder vaccinen kviksølv? 

Nej, vaccinen indeholder ikke kviksølv, som tidligere har været brugt som konserveringsmiddel i vacciner. 

Hvad er bivirkningerne ved vaccinen? 

Vaccination kan give ømhed, der hvor man bliver stukket, og mindre hyppigt, almen utilpashed, feber og muskelsmerter, som sædvanligvis forsvinder i løbet af 1-2 dage uden behandling. Dette er IKKE influenza. Alvorlige bivirkninger som allergiske reaktioner ses sjældent. Blandt børn har man i de andre nordiske lande set en sammenhæng mellem en tidligere anvendt influenzavaccine og sygdommen narkolepsi. Det er ikke den samme vaccine, der anvendes til vaccination af almindelig sæsoninfluenza. 

Du kan læse mere om bivirkninger til årets vacciner Vaxigrip og Influvac på www.produktresume.dk. Søg på vaccinenavnet. 

Hvor kan jeg få vaccinen? 

Du kan få vaccinen hos din praktiserende læge, og nogle kommuner har vaccinationstilbud, fx i sundhedscenteret. Nogle apoteker tilbyder vaccination, ligesom private vaccinationsselskaber. Hold øje med tilbud i dit lokalområde eller hør din læge. 

Er der økonomiske interesser i at anbefale vaccination? 

Nej, Sundhedsstyrelsen har ingen økonomisk interesse i at anbefale vaccination til bestemte grupper, og Danmark lægger sig op ad Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefalinger for vaccination, der er udarbejdet af uafhængige eksperter fra hele verden. 

Hvad koster det at blive vaccineret? 

Det er gratis at blive vaccineret for personer, der tilhører de risikogrupper, Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination. Tilbuddet starter 1. oktober 2018 og gælder året ud. Førtidspensionister er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination. Efter nytår kan man stadig blive vaccineret, men skal selv betale for det. Gravide, der er længere end 12. uge, er dog dækket af tilbuddet frem til 28. februar 2019, og det samme er personer med immundefekt og deres husstandskontakter. Tilhører man ikke de nævnte risikogrupper, kan man selv betale for en vaccination hos sin egen læge eller hos et vaccinationsfirma. 

Hvornår er det bedst at blive vaccineret? 

Vaccination er gratis fra 1. oktober og året ud for de grupper, Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination. Det er vigtigt at blive vaccineret, inden influenzasæsonen starter for at få den optimale effekt af vaccinationen. Derfor er det bedste tidspunkt at blive vaccineret på i oktober og november. Der går nemlig 2-3 uger, før vaccinen beskytter fuldt ud mod smitte. 

Hvor kan jeg læse mere om vaccinen og om influenza? 

www.beskytdigmodinfluenza.dk​.

Oprettet
26.09.18
Opdateret
28.09.18
Link til denne side:

Hvor kan jeg blive vaccineret?

Se en liste over hvor, hvornår og hvordan borgere i Region Sjælland kan blive vaccineret.


Du kan også

  • Få en vaccinationstid hos din læge

  • Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination

  • Se efter vaccinationstilbud i din lokalavis

- Få en vaccinationstid hos din læge - Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination
 - Se efter vaccinationstilbud iFå en vaccinationstid hos din læge - Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination
 - Se efter vaccinationstilbud i din lokalavis

- Få en vaccinationstid hos din læge - Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination
 - Se efter vaccinationstilbud i din lokalavis

- Få en vaccinationstid hos din læge - Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination
 - Se efter vaccinationstilbud i din lokalavis- Få en vaccinationstid hos din læge - Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination
 - Se efter vaccinationstilbud i din lokalavis