Søg
ambutop.png​​​​​​​​​​​​​​​
 

Om os

​Præhospitalt Center er et selvstændigt virksomhedsområde i Region Sjælland med egen budgetramme.

Det præhospitale område dækker som udgangspunkt regionens forpligtelser på sundhedsområdet uden for sygehusene. Det vil sige driften af ambulancer, paramedicinerbemandede ambulancer, paramedicinerbemandede akutbiler, AMK-lægebil, præ- og interhospitale transportenheder (PIT-bil) samt akutlægehelikopter. 

Dertil kommer befordringen af borgere, der skal til og fra sygehusene i forbindelse med undersøgelser og behandlinger. Herudover er der i områder med særlige behov supplerende præhospitale ressourcer.

Mød ledelsen

Ledelsen for Ambulance Sjælland under Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Oprettet
07.03.22
Opdateret
04.04.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Præhospitalt Center
Ringstedgade 61, etage 13
4700 Næstved
Tlf. 57 68 41 00
EAN 5798002040807